Wystawa upamiętniająca ks. inf. J. Wójcika

18 lutego 2024 roku w Domu Włoskim przy parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie otworzono wystawę pamiątek, związanych z życiem i duszpasterzowaniem ks. infułata Józefa Wójcika, długoletniego proboszcza tej parafii. Wystawa została przygotowana przez zespół Caritas oraz Rycerzy Kolumba z okazji 10-tej rocznicy śmierci ks. infułata. Mural poświęcony księdzu infułatowi Józefowi Wójcikowi został wykonany przez Radosława Kowalika. Ksiądz Wójcik był wielkim przyjacielem naszej orońskiej parafii, wielokrotnie odwiedzał ks. kan. Z. Zasonia, jak również ks. kan. B. Mikruta, służąc im swoją otwartością, pomocą i radą w trudach prowadzenia parafii. Przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w osobach: prezesa Sylwestra Różyckiego oraz Grzegorza Siemieńca zwiedzili wystawę oraz przekazali jej organizatorom książkę o naszej parafii, w której opisano wiele wydarzeń, z udziałem ks. infułata Wójcika. Przykładowo, koncelebrował on Mszę św. z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Zbigniewa Zasonia, czy też z okazji 30-lecia pracy ks. Zasonia jako proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Orońsku. Więcej informacji o wydarzeniach w Orońsku z udziałem ks. infułata Józefa Wójcika można przeczytać w książce wydanej przez SOiRGO z okazji 65-lecia erygowania parafii w Orońsku. Podczas zbierania przez członków naszego stowarzyszenia materiałów do monografii o parafii udało się również odnaleźć i zarchiwizować cenny materiał audio, zawierający homilie i przemówienia wygłoszone w naszej parafii przez ks. Wójcika. Również ten materiał przekazano na wystawę w Suchedniowie. Organizatorzy z dużym uznaniem odnieśli się do ogromnej pracy włożonej w przygotowanie i wydanie książki i z wdzięcznością odbierali przekazane im materiały dokumentalne, podkreślając przy tym ścisłe więzi łączące nasze parafie.

Pobierz publikację klikając na poniższą grafikę:

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY