2017

“Popularno-naukowa, integracyjna konferencja archeologiczna pod hasłem Orońska czekolada”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie inicjatyw na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego, kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu była integracja społeczeństwa gminy Orońsko poprzez popularyzację dziedzictwa historycznego, a w szczególności promowanie krzemieni czekoladowych jako waloru historyczno-przyrodniczego.

„Mazowiecka Akademia Młodego Odkrywcy”, dofinansowany ze środków Marszałka Mazowsza. Celem zadania jest rozpoznanie, wsparcie i rozwój uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych, ze szkół podstawowych Południowego Mazowsza. Narzędziami do osiągnięcia zaplanowanego celu jest organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, prowadzonych w formie wywiadu przez uczniów, przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych i warsztatowych pokazujących zastosowanie nauk ścisłych w otaczającym świecie, a także zorganizowanie wycieczki edukacyjnej.

„Powszechna nauka pływania w Powiecie Szydłowieckim”, dofinansowany przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu. Celem projektu jest promowanie i zachęcanie do udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania uczniów szkół Powiatu Szydłowieckiego. W wyniku realizacji projektu młodzież w dwóch grupach wyjazdowych dowożona jest na pływalnię w Radomiu, gdzie trenerzy i instruktorzy pływania prowadzą systematyczne zajęcia nauki i doskonalenia pływania, dostosowane do umiejętności pływackich uczestników zajęć.

„Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Gminie Orońsko”, dofinansowanych z budżetu Gminy Orońsko. Celem zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie systematycznych zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół Gminy Orońsko, zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjum. W trakcie realizacji projektu zorganizowana grupa uczniów, jest dowożona raz w tygodniu na pływalnię w Radomiu, gdzie profesjonalna kadra trenerska prowadzi szkolenie, w cyklach treningowych dostosowanych do umiejętności pływackich poszczególnych uczestników programu. Projekt realizowano we współpracy ze Środowiskowo-Lekarskim WOPR w Radomiu, w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku z wyłączeniem wakacji letnich.

„Aktywność sportowa jako forma przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Orońsko”, dofinansowany z budżetu Gminy Orońsko. Głównym celem zadania była popularyzacja dotychczas mało rozpropagowanych wśród mieszkańców Gminy Orońsko, dyscyplin sportowych, w szczególności kolarstwa szosowego i piłki siatkowej, a poprzez zorganizowanie cyklicznych treningów sportowych zaproponowano alternatywne i pro zdrowotne formy spędzania wolnego czasu, które w konsekwencji stanowią profilaktykę uzależnień od środków psychoaktywnych w gminie.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY