2016

„Aktywność kulturalna i sportowa jako formy przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Orońsko”, dofinansowany z budżetu Gminy Orońsko”. Głównym celem niniejszego zadania było zorganizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Orońsko, które w istotny sposób mogą wpłynąć na ograniczenie dostępu do środków psychoaktywnych, co w konsekwencji stanowić może skuteczną formę przeciwdziałania uzależnieniom w gminie. program obejmował następujące działania: zajęcia nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych, organizację treningów i imprez kolarskich, szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego przygotowujące do egzaminu państwowego w zakresie ratownictwa wodnego, organizację projekcji filmowych w ramach letniego kina na trawie, a także organizację konkursu fotograficznego.

„Nauka i doskonalenie pływania jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów wybranych szkół podstawowych powiatu szydłowieckiego”, dofinansowany przez Starostę Szydłowieckiego. Celem zadania była organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla 46-osobowej grupy dzieci z klas I-VI, uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Orońsko. Podczas realizacji zadania zorganizowana grupa uczniów była dowożona raz w tygodniu na krytą pływalnię w Radomiu, gdzie profesjonalna kadra instruktorska prowadziła zajęcia nauki i doskonalenia pływania o odpowiednio dobranym stopniu trudności, dostosowanym do poziomu umiejętności pływackich uczniów.

„Integracyjne lato folkowe w Orońsku”, dofinansowany ze środków Marszałka Mazowsza. Głównym celem projektu było zorganizowanie pikniku o tematyce folklorystycznej, pozwalającego na przełamanie barier pokoleniowych poprzez aktywne włączenie w organizację przedsięwzięcia osób z różnych grup wiekowych. Podczas pikniku mieszkańcy Południowego Mazowsza mogli wziąć udział w występach artystycznych zespołów folkowych, w tym zespołu młodzieżowego „Guzowianki” z Guzowa (gm. Orońsko), jak też zespołu obrzędowego „Zaborowianki”, „Mirowianki” czy też zespołu folklorystycznego „Stępocianki”, działającego przy klubie Seniora w Kowali (pow. radomski). Ponadto gościnnie wystąpiła Kapela „Krośniewiacy”. Po występach wokalnych i instrumentalnych zebrana publiczność została zaproszona do stoisk z wyrobami rękodzieła ludowego, a także stoisk z potrawami regionalnymi na bezpłatną degustację.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY