Plan działania CRP

OPIS DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU 2019

12 stycznia – 10 marca 2019

Muzeum Rzeźby Współczesnej

 

Wystawa „Tu czy tam? Współczesna ilustracja polska dla dzieci”. Czy sztuka współczesna może zachwycić małe dziecko? Czy sztuką i w sztukę można się bawić? Chociaż sztuka współczesna może wydawać się trudna i onieśmielająca zespół edukacyjny postara się zmienić opinię młodych widzów za pomocą interaktywnej wystawy. Orońskiej ekspozycji towarzyszył będzie bogaty program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży.

Kuratorka: Ewa Solarz

Koordynatorzy CRP: Anna Podsiadły, Henryk Gac

 

Galeria Oranżeria

 

Indywidualna wystawa artysty łódzkiego środowiska, pedagoga tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych – Tomasza Matuszaka „Napalm Travel. Discover True Holy Land”. W ramach ekspozycji powstanie projekt instalacji artystycznych przygotowywany specjalnie dla CRP do przestrzeni Galerii Oranżeria.

Kurator: Leszek Golec

 

Galeria Kaplica

 

Wystawa ceramiki profesora wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych Krzysztofa Rozpondka „Perenne opus” prezentująca wybór kompozycji przestrzennych autora zrealizowanych w ramach tytułowego cyklu oraz innych serii.

Kurator: Bogusław Dobrowolski

 

30 marca – 19 maja 2019

 

Muzeum Rzeźby Współczesnej

 

Wystawa Katarzyny Józefowicz, ważnej artystki gdańskiej sceny artystycznej, od kilku lat dziekana Wydziału Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W Orońsku zostaną zaprezentowane projekty przygotowane specjalnie dla CRP.

Ekspozycja jest efektem współpracy z Centrum Sztuki „Łaźnia” w Gdańsku.

Kuratorka: Agnieszka Kulazińska

Koordynator CRP: Henryk Gac

 

Galeria Oranżeria

 

Wystawa artystów związanych ze środowiskiem krakowskim – Zbigniewa Sałaja oraz Bogusława Bachorczyka.

Zbigniew Sałaj – profesor na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarskim environment, rysunkiem, obiektami z papieru, instalacją, sztuką ziemi oraz wideo. Mieszka i pracuje w Krakowie. Artyście bliskie są strategie recyklingowe, fascynuje go świat gotowych przedmiotów codziennego użytku, prowokujący do kolejnych eksperymentów twórczych. Jest zapalonym kolekcjonerem gromadzącym przez lata różne rzeczy w oczekiwaniu na właściwy moment, by je wykorzystać: skleić, odkształcić, sprasować, pociąć i w rezultacie nadać im nowy sens i znaczenie.

Bogusław Bachorczyk studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obecnie pracuje. Jego twórczość dotyczy post-batalistyki, właściwości i mechanizmów pamięci oraz problematyki współczesnych definicji męskości. Tworzy na styku różnych mediów: malarstwa, rzeźby i fotografii. W swojej pracy często używa typowo rzemieślniczych technik. Ważnym jego dziełem jest mieszcząca się w Krakowie pracownia, która jest nieustannie przekształcaną przestrzenią twórczych poszukiwań.

 

Galeria Kaplica

 

Wystawa „Bestiarium”. Bestiarium to iluminowana księga zawierająca przedstawienia zwierząt prawdziwych i fantastycznych, którym towarzyszą komentarze o charakterze dydaktycznym. Nasze „Bestiarium” to pokaz prac współczesnych artystów, w których pojawiają się motywy zwierzęce w formie metafor odnoszących się do ludzkich cech, sytuacji i emocji.

Próba opisu „naszego” świata poprzez symboliczne odniesienie się do świata fauny ma niezwykle długą tradycję sięgającą pierwotnych obrzędów religijnych i pierwszych kosmogonii. Zwierzęta bowiem to istoty biologicznie nam najbliższe, a jednocześnie wystarczająco odległe, by móc przenosić na nie to, co w nas samych niezrozumiałe i niepokojące, rzadziej piękne i fascynujące. Wystawa oprócz Galerii Kaplica będzie też pokazywana we wnętrzach Pałacu Józefa Brandta.

Kuratorki: Anna Ciabach, Marta Wróblewska

Koordynator CRP: Leszek Golec

 

8 czerwca – 6 października 2019

 

Wystawa Joany Vasconcelos – najsłynniejszej obecnie portugalskiej artystki zajmującej się rzeźbą, w tym obiektem artystycznym w przestrzeni publicznej, a także eksperymentem w zakresie materiałów rzeźbiarskich.

Po wystawach klasyków brytyjskiej rzeźby dwóch pokoleń – Henry’ego Moore’a i Tony’ego Cragga, zaprezentujemy jedną z najbardziej oryginalnych artystek generacji lat 90. Światową sławę przyniósł jej udział w 51. Międzynarodowym Biennale w Wenecji w 2005 roku, na którym wystawiła gigantyczny, pałacowy żyrandol, skomponowany z tysięcy damskich tamponów. Sztuka Vasconcelos jest niezwykle zmysłowa i dekoracyjna. Operuje rozbuchaną kolorystyką oraz akumulacją drobnych przedmiotów w formach o monumentalnej skali. Jeśli we wcześniejszym okresie twórczości jej rzeźby realizowane z przedmiotów gospodarstwa domowego, takich jak żelazka na parę czy suszarki na bieliznę, miały pewien wydźwięk feministyczny, to z czasem stała się przede wszystkim wielką ambasadorką portugalskiego rękodzieła i portugalskiej kultury ludowej, będącej również i przede wszystkim domeną kobiet. W wielkich tekstylnych instalacjach Vasconcelos wykorzystuje kunszt i rzemiosło portugalskich hafciarek, koronczarek i krawcowych, wspomaganych przez architektów i inżynierów różnych specjalności. Tak jednak jak we wcześniejszej fazie twórczości zasada jej działania polega niezmiennie na użyciu gotowych elementów codziennego życia i ich rekontekstualizacji w dziele sztuki oraz nadaniu im w tym procesie całego spektrum nowych znaczeń – estetycznego, psychologicznego, antropologicznego, a także społecznego i politycznego.

Vasconcelos wystawia w prestiżowych muzeach i galeriach sztuki, ale również współpracuje ze światem mody i dizajnu. Jej wielkie ekspozycje odbyły się ostatnio w Muzeum Guggenheima w Bilbao, w Pałacu Ludwika XIV w Wersalu pod Paryżem i w Fundacji Palazzo Grassi / Francois Pinault w Wenecji. Stworzyła także projekty dla takich marek, jak Dior czy Gucci. W 2013 roku reprezentowała Portugalię na Biennale w Wenecji.

 

Wystawa Joany Vasconcelos będzie najważniejszym wydarzeniem sezonu letniego w CRP.

Ekspozycja planowana jest we wszystkich głównych galeriach instytucji (Muzeum Rzeźby Współczesnej, Galerii Oranżeria, Galerii Kaplica, Parku Rzeźby).

Kuratorka: Eulalia Domanowska

Współpraca: Henryk Gac, Anna Podsiadły

 

26 października 2019 – 2 lutego 2020

 

Muzeum Rzeźby Współczesnej

 

Wystawa retrospektywna Macieja Szańkowskiego, nestora polskiej neoawangardy, jednego z najważniejszych żyjących twórców ostatniego półwiecza. Jest autorem zarówno dzieł kameralnych i monumentalnych, jak i pomników i drobnych form medalierskich. Wykorzystuje własne techniki z pogranicza mediów oraz tworzy rzeźby w powiązaniu z architekturą i krajobrazem. Ukończył zakopiańską Szkołę Kenara i studia pod kierunkiem Jerzego Jarnuszkiewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestniczył w licznych konkursach rzeźbiarskich, których wynikiem były realizacje prac o charakterze monumentalnym: w Norymberdze, Bochum, Mariborze, Berlinie, Hachiōji, Elblągu, Sandomierzu, Warszawie. W 2002 roku w Bletchley Park pod Londynem powstała rzeźba jego autorstwa upamiętniająca złamanie szyfru Enigmy.

Twórczość Macieja Szańkowskiego plasuje się na styku tradycji konstruktywistycznej, abstrakcjonizmu geometrycznego i konceptualizmu. Wystawa będzie okazją zarówno do podsumowania ostatnich dwudziestu lat twórczości artysty, jak i wydania monografii artysty, nad którą Anna Maria Leśniewska pracuje przez ostatnie 2 lata.

Kuratorka: Anna Maria Leśniewska

Koordynator CRP: Jarosław Pajek

 

Galeria Oranżeria

 

Wystawa Marleny Kudlickiej, rzeźby, obiekty i instalacje, Konstruktywistyczna sztuka artystki rozgrywa się na kilku intertekstualnych polach: języka i jego typograficznego obrazu; rysunku technicznego i humanistycznej spekulacji, mechanicznie reprodukowanej koncepcji i doświadczalnie korygowanej formy. Metalowe rzeźby powstają w ślusarskim warsztacie, który jest miejscem mentalnego i fizycznego rozwijania kształtów. Autorka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, od kilku lat mieszka i pracuje w Berlinie. Jest jedną z polskich artystek, których kariera rozwija się niezwykle dynamicznie dzięki Galerii Żak Branicka.

Kuratorka: Dorota Monkiewicz

 

Galeria Kaplica

 

Wspólnie z galerią AV17 w Wilnie w galeriach CRP odbędzie się wystawa dwójki litewskich artystów: Jonasa Aničasa i Taurasa Kensminasa. Artyści koncentrują swoją twórczość na działaniach rzeźbiarskich oraz instalacji. Pokaz planowany jest Pałacu Józefa Brandta oraz Galerii Kaplica. W trakcie trwania wystawy przewidywane są również działania performatywne przybliżające odbiorcom twórczość litewskich artystów młodego pokolenia.

Jonas Aničas jest litewskim rzeźbiarzem młodego pokolenia łączącym w swoich instalacjach obiekty rzeźbiarskie i fotografię. Twórczość artysty jest oparta na działaniach mających charakter konceptualny, wielowarstwowy i otwarty na interpretację; przybliża widzom łamigłówkę opartą na kodach, symbolach i angażuje ich w rozwiązywanie. W swoich pracach Aničas stara się utrwalać i nadawać nowy sens obiektom i środowisku w zbiorowej pamięci ludzi, zamiast go zachowywać.

Tauras Kensminas jest artystą młodego pokolenia pracującym w obszarze rzeźby i instalacji. Rzeźba jest dla niego niewerbalnym sposobem opowiadania złożonej i wielowarstwowej historii. Treść prac jest odbiciem sytuacji, wewnętrznych doświadczeń oraz skutków kontekstów społecznych i kulturowych. Instalacje Kensminasa, złożone z elementów takich jak puzzle, pobudzają wyobraźnię, nie narzucając jednej właściwej interpretacji dzieła sztuki. Najnowsze prace rzeźbiarza są interdyscyplinarne: instalacje uzupełnia tekst i dźwięk – krótkie narracje nagrane w formacie audio, balansują między fikcją a opowieścią o rzeczywistych wydarzeniach.

Kuratorka: Weronika Elertowska

 

Projekty / wydarzenia w siedzibie CRP

 

28 kwietnia 2019

Dzień Ziemi

 

18 maja 2019

Noc Muzeów

 

22 czerwca 2019

Gala Mecenasów Kultury

 

21–23 czerwca

Festiwal „Muzyka w przestrzeni. Muzyka polska w muzyce świata”

 

wrzesień 2019

Niespodziewany początek jesieni

 

16–17 września 2019

Europejskie Dni Dziedzictwa

 

wrzesień 2019

Konferencja Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN)

 

listopad 2019

Festiwal ceramiki

 

 

Wystawy / projekty poza siedzibą, w tym zagraniczne

 

15 stycznia – 17 lutego 2019

Wystawa „Kunszt IV” z kolekcji CRP w Galerii Bielskiej BWA. To kolejny pokaz prac z orońskich zbiorów promujący kolekcję oraz artystów współpracujących z CRP.

Kuratorki: Eulalia Domanowska, Agata Smalcerz

 

 

19 lutego – 31 lipca 2019

Wystawa „Kolekcje”

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Wystawa przygotowana przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie na bazie kolekcji obu instytucji prezentująca dzieła wybitnych, kanonicznych artystów oraz znaczących twórców młodej i średniej generacji, poruszających się w obrębie różnorodnych tendencji i nurtów artystycznych. Pokaz stanowi reprezentatywny zbiór polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku oraz początku naszego stulecia.

Kuratorka: Anna Podsiadły

 

Wiosna – lato 2019, 5.04 – 5.05.2019 oraz 2.08 – 1.09.2019

Wystawy rzeźby kameralnej

Oliwski Ratusz Sztuki

Ekspozycja ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Oliwskim Ratuszu Sztuki – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólnoty Gdańskiej.

Kurator: Jarosław Pajek

 

10 kwietnia – 30 czerwca 2019

Wystawa „W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz”

Muzeum Designu i Sztuki Użytkowej (Muzeum Narodowe) w Rydze

Wystawa zorganizowana przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w pięknych majestatycznych wnętrzach Muzeum Designu i Sztuki Użytkowej prezentuje słynne abakany i rzeźby Magdaleny Abakanowicz. Kuratorka: Eulalia Domanowska

Współpraca: Henryk Gac, Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie

 

Czerwiec – lipiec 2019

Festiwal Sztuki w Zakopanem

Współorganizacja Festiwalu Sztuki w Zakopanem. Projekt realizowany przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, BWA Tarnów, BWA Zielona Góra i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

Wiosna – jesień 2019

Wystawa „5 ton rzeźby z Orońska”

Sopot

Wystawa rzeźb i obiektów przestrzennych artystów współpracujących z CRP w przestrzeni miejskiej Sopotu.

Kurator: Leszek Golec

Współpraca: Henryk Gac

 

6 września – 20 października 2019

Wystawa kolekcji CRP z Orońska

Galeria BWA Gorzów Wlk.

Wystawa rzeźb i obiektów przestrzennych artystów współpracujących z CRP.

Kuratorka: Leszek Golec

Współpraca: Anna Podsiadły, Henryk Gac,

 

15 września – 24 listopada 2019

Wystawa „Dotyk / The Touch”

Nowa Galeria Budapeszt

Wystawa jest polsko-węgierskim projektem artystycznym, w którym udział bierze 25 artystów z obu krajów. Będzie to kolejna wersja projektu na temat haptyczności, który CRP rozpoczęło w 2015 roku, organizowanego we współpracy z Galerią Budapeszt i Instytutem Adama Mickiewicza.

Kuratorki: Eulalia Domanowska, Monika Zsikla

Współpraca: Henryk Gac, Leszek Golec

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY