2011

“I’m European – I’m Fair Play” – celem projektu była wymiana młodzieżowa, w której wzięła udział młodzież z 4 krajów Programu. Uczestnikami wymiany byli młodzi ludzie z: Polski, Turcji, Słowacji i Grecji. Podczas projektu uczestnicy mieli możliwość poznania swoich rówieśników z innych krajów, podzielenia się z nimi spostrzeżeniami z zakresu sportu, nabycia wiedzy o znaczeniu sportu w ich życiu oraz wspólnym uczestnictwie w zajęciach sportowych.

“Passion – the way of intercultural integration”, dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej Celem projektu było zorganizowanie wymiany młodzieży w Polsce dla rówieśników z następujących krajów: Polski, Grecji i Bułgarii. Projekt ukierunkowany był na rozwijanie pasji wśród młodzieży poprzez ich własną aktywność i emocjonalne zaangażowanie.

„Współdziałamy na rzecz podniesienia poziomu edukacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu był rozwój usług edukacyjnych i podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Orońsko poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji i narzędzi, wspomagających gminne procesy decyzyjne dotyczące rozwoju kształcenia. Projekt ten miał charakter badawczy i pozwolił skonstruować konkretne rekomendacje, które po wdrożeniu w życie wpłyną na wzrost poziomu wykształcenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Projekt był pilotażem na terenie Gminy i stanowił niezbędny element programowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY