2019

“Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, projekt w ramach którego zrealizowano grant na usługi marketingowe promujące działalność stowarzyszenia w obszarze ekonomii społecznej, sfinansowane ze środków Marszałka Mazowsza (regranting poprzez Fundację “Fundusz Współpracy”)

„Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy orońsko”, finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Unii Europejskiej, jest realizowany przez partnerstwo Gminy Orońsko i Stowarzyszenia odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, w ramach dużego projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa Gminy Orońsko na tle średniej Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności e‑administracji.

Trening sportowy oraz organizacja szosowego wyścigu kolarskiego „O Konar Dębu Czwartaka” wraz z Memoriałem Stanisława Chełmińskiego, dofinansowany przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego. Celem projektu jest realizacja treningów kolarskich, przygotowujących młodzież do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja wyścigu kolarskiego wraz z Memoriałem Stanisława Chełmińskiego. Wyścig jest kontynuacją cyklu imprez kolarskich organizowanych od kilku lat pod rozpoznawalną w skali ogólnopolskiej marką.

„Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Gminie Orońsko”, dofinansowany z budżetu Gminy Orońsko. Projekt jest kontynuacją działania z roku ubiegłego, skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Orońsko. Celem projektu jest organizacja cotygodniowych zajęć nauki i doskonalenia pływania, realizowanych na pływalni w Radomiu, które są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską z Sekcji Pływackiej „Perła” przy Środowiskowo-Lekarskim WOPR w Radomiu.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY