2018

„Koncert muzyki chóralnej jako forma przeciwdziałania wykluczeniu z kultury mieszkańców obszarów wiejskich Południowego Mazowsza”. Celem projektu jest przełamywanie wykluczenia terytorialnego z kultury oraz likwidowanie tzw. białych plam na mapie kulturalnej województwa mazowieckiego, a szczególnie na obszarze Południowego Mazowsza poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych. Działanie stanowi element wyrównywania szans w dostępie do koncertów muzyki chóralnej osób zamieszkujących tereny wiejskie w odniesieniu do mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Osiągnięcie zaplanowanego celu jest możliwe poprzez zorganizowanie w miejscowości Orońsko koncertu Mariańskiego Chóru Mieszanego z Krakowa skierowanego do mieszkańców Południowego Mazowsza.

„Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Gminie Orońsko”, dofinansowany z budżetu Gminy Orońsko. Projekt jest kontynuacją działania z roku ubiegłego, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły podstawowej w Orońsku. Celem projektu jest organizacja systematycznych zajęć nauki i doskonalenia pływania, realizowanych na pływalni w Radomiu i są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską z Sekcji Pływackiej „Perła” przy Środowiskowo-Lekarskim WOPR w Radomiu.

„ Wyścig kolarski o konar Dębu Czwartaka” , dofinansowany przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego. Celem zadania jest organizacja szosowego wyścigu kolarskiego oraz towarzyszącej mu imprezy rekreacyjno-integracyjnej o tematyce kolarskiej. Projekt jest kontynuacją cyklu imprez kolarskich organizowanych przez stowarzyszenie od kilku lat i ma za zadanie szerzenie oraz rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY