2022

Przełamywanie barier pokoleniowych w polu kultury poprzez organizację plenerowych spotkań integracyjnych promujących dziedzictwo kulturowe Mazowsza – projekt dofinansowany z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Mazowsza w obszarze kultury. Celem projektu było przełamywanie barier pokoleniowych w obszarze kultury, poprzez łączenie uczestnictwa w kulturze przedstawicieli różnych grup wiekowych. Osiągnięcie zaplanowanego celu zaplanowano poprzez organizację integracyjnych spotkań plenerowych, promujących dziedzictwo kulturowe regionu, w organizację których włączono przedstawicieli różnych grup wiekowych, co pozwoliło na integrację międzypokoleniową mieszkańców Mazowsza.

Opracowanie i wydanie monografii jubileuszowej dokumentującej dziedzictwo kulturowe parafii Orońsko – projekt dofinansowany ze środków powiatu szydłowieckiego. Celem zadania było opracowanie zebranego materiału merytorycznego, opisującego dzieje parafii Orońsko, a następnie wydrukowanie monografii pt.: „65 lat parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Orońsku”.

Promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej powiatu szydłowieckiego – projekt został zrealizowany przez partnerstwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku oraz Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, który był dofinansowany przez Mazowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ze środków marszałkowskich. Celem projektu było zorganizowanie eventu z okazji Dnia Strażaka, podczas którego zaprezentowały swoją ofertę podmioty ekonomii społecznej z Gminy Orońsko, a także promowana była idea ekonomii społecznej jako formy efektywnej działalności aktywizującej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Forum dyskusyjne jako sposób doskonalenia działalności lokalnych organizacji pozarządowych w obszarze ekonomii społecznej – projekt został zrealizowany przez partnerstwo Fundacji im. Józefa Brandta w Orońsku oraz Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko i był dofinansowany ze środków Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Celem projektu była aktywizacja działalności lokalnych organizacji pozarządowych poprzez nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami sektora ekonomii społecznej, funkcjonującymi w regionie szydłowieckim.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY