Ludzie Stowarzyszenia

Katarzyna Taras  – jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, w której z dyplomem licencjackim ukończyła Administrację publiczną. Jest osobą niepełnosprawną bardzo aktywnie działającą na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz dostrzegania ich problemów. Ukończyła projekt usamodzielniający osoby z niepełnosprawnością ruchową organizowany przez Akademię Życia w Koninie. Odbyła staż w Stowarzyszeniu “Budujemy Przystań” w Radomiu a aktualnie jest stażystką w Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, gdzie zajmuję się współpracą z mediami praz promocją działań Stowarzyszenia w mediach społecznościowych. W wyborach samorządowych, które odbyły się w 2018 roku uzyskała mandat radnej Gminy Orońsko, gdzie planuje realizować działania mające na celu zwiększenie komfortu życia osób niepełnosprawnych na terenie gminy oraz walkę z wykluczeniem społecznym.

 

 

 

Joanna Kwintal – ogólnie, życiowo jest chrześcijanką, zawodowo inżynierem budownictwa i pracuje jako projektant, a prywatnie amatorką kolarstwa szosowego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe z elementami kolarstwa dla dzieci ze szkół podstawowych, a także angażuje się w organizację imprez, eventów i inne działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

Klaudia Napora – jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Zdrowie Publiczne. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Fascynuje się prewencją chorób, promocją i edukacją zdrowotną. Prywatnie jestem miłośniczką internetowych wywiadów o tematyce społecznej,wykraczającej niekiedy poza schematy. W Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Gminny Orońsko chciałabym angażować się w promocję działań z zakresu zdrowia wśród lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

Łukasz Leszczyński – z zawodu technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej. Ponadto absolwent studiów magisterskich na kierunku Administracja Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim gdzie ukończyłem studia podyplomowe. Pracuję w Poczcie Polskiej oraz prowadzę własną agencję ubezpieczeniową. Pasjonuję się górami, sportem a osobiście jestem zapalonym amatorem kolarstwa. W ramach Stowarzyszenia organizuję zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami treningu kolarskiego.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY