2023

Integracyjne potańcówki przy muzyce folklorystycznej – projekt dofinansowany z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Mazowsza w obszarze kultury. Celem zadania było przełamywanie barier pokoleniowych w obszarze kulturze, poprzez łączenie uczestnictwa w kulturze przedstawicieli różnych grup wiekowych. Osiągnięcie zaplanowanego celu było zaplanowane poprzez organizację dwóch potańcówek przy tradycyjnej muzyce folklorystycznej, wykonywanej kapele, działające w regionie radomskim

 

Zwiększenie aktywności i samodzielności seniorów z obszarów wiejskich Mazowsza jako sposób przeciwdziałania marginalizacji społecznej – projekt sfinansowany ze środków województwa mazowieckiego w ramach konkursu w obszarze polityki senioralnej, ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Celem projektu było zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.  Planowana realizacja projektu była poprzedzona działaniami promocyjnymi, a zasadnicze zadania planowane do wykonania pozwoliły na integrację wewnątrzpokoleniową oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Planowano zorganizowanie działań w ramach trzech blokach tematycznych, tj. spotkania ze sztuką, warsztaty i prelekcje, a także wydarzenia integracyjne.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY