Władze

zdjecieSylwester Różycki – jest inżynierem diagnostyki samochodowej oraz rzeczoznawstwa samochodowego, prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze mechaniki pojazdowej oraz projektowania i wykonawstwa konstrukcji zabezpieczeń w samochodach wyścigowych. Jego pasją jest archeologia oraz sport w szczególności kolarstwo i sporty motorowe. W stowarzyszeniu pełnił funkcję wiceprezesa, a aktualnie jest prezesem. Głównym obszarem prac merytorycznych realizowanych w stowarzyszeniu jest organizacja przedsięwzięć sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

 

 

 

 

 

zdjecie2Jarosław Molenda – jest doktorem habilitowanym nauk technicznych, pracuje naukowo w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Jego hobby to fotografia. W stowarzyszeniu pełni funkcję wiceprezesa, a jego praca koncentruje się na organizowaniu nauki i doskonalenia pływania, a także projektów edukacyjnych, artystycznych oraz pozyskiwaniu i koordynowaniu programów dofinansowywanych ze źródeł publicznych.

 

 

 

Cezary Wanko – jest magistrem inżynierem sterowania ruchem w transporcie kolejowym oraz technikiem logistyki, zawodowo zajmuje się planowaniem procesów produkcji systemów sterowania ruchem kolejowym. Jego zainteresowania koncentrują się wokół analizy matematycznej i matematyki, jak i również historii, archeologii i geofizyki. W Zarządzie stowarzyszenia pełni funkcję skarbnika, a dodatkowo zajmuje się koordynowaniem działań logistycznych  i formalno-prawnych, związanych z organizowanymi imprezami sportowo-rekreacyjnymi, a także promocją stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY