2020

„Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie Mazowsza” -projekt dofinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) ze środków marszałkowskich. Celem projektu jest realizacja działań pozwalających na podjęcie lub zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji. Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów pośrednich takich jak: poprawa aktywności fizycznej uczestników projektu poprzez organizację zajęć ruchowych, tj. zajęcia na pływalni, a także integrację wewnątrz i międzypokoleniową poprzez udział w wycieczce na Podkarpacie oraz podwyższenie wiedzy i umiejętności seniorów podczas zorganizowanych prelekcji i warsztatów. Ważnym elementem realizacji projektu jest zaangażowanie seniorów w realizację poszczególnych działań w tym np. zaangażowanie w stworzenie zespołu muzyczno-wokalnego.

„Przełamywanie wykluczenia terytorialnego z kultury mieszkańców terenów wiejskich Południowego Mazowsza poprzez organizację koncertu organowego w miejscowości Orońsko” – projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, jest realizowany przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko we współpracy z parafią w Orońsku. Celem projektu jest przełamywanie wykluczenia z kultury oraz likwidacja tzw. białych plam na mapie kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie koncertu organowego w kościele w Orońsku (posiadającym organy miechowe 18-głosowe), przygotowanego z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY