Relacja z Forum Dyskusyjnego

Kolejne, VI Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych, odbyło się 7 stycznia 2018 roku w Galerii Muzeum Rzeźby Współczesnej na terenie CRP w Orońsku. Organizatorem tego spotkania, jak co roku, był Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Poza przedstawicielami organizacji pozarządowych w spotkaniu uczestniczyli również wójt gminy, przewodnicząca Rady Gminy, prezes wraz z dyrektorem biura LGD „Razem na Piaskowcu”, nieliczni radni i sołtysi, a także dyrektorzy szkół z terenu gminy Orońsko, zaproszeni przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko przedsiębiorcy, wspierający finansowo i organizacyjnie działalność stowarzyszenia oraz kilkoro mieszkańców gminy. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 43 osoby. Z zaproszenia organizatora nie skorzystało kilka organizacji pozarządowych, pomimo ujęcia ich w harmonogramie prezentacji. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych omówili dokonania w minionym roku oraz przedstawili ambitne plany na rok 2018. Zaprezentowały się następujące NGO z terenu gminy: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, GKS „Oronka”, Stowarzyszenie „Zjednoczeni”, Ochotnicza Straż Pożarna w Orońsku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Zespołu Guzowianki oraz Klub Seniora. Poza wymienionymi uczestnikami podczas forum zaprezentował się także Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, prowadzący badania naukowe na terenie naszej gminy, a pani dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” przedstawiła podsumowanie działań ubiegłorocznych oraz omówiła planowane do uruchomienia w roku 2018 konkursy grantowe.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Zespołu Guzowianki, przedstawiona przez Wiolettę Fijałkowską, podczas której pokazano także najnowszy klip do pastorałki wykonywanej przez ten młodzieżowy zespół folkowy. Należy również dodać, iż Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko obchodziło w minionym roku dziesięciolecie swojej działalności, co zostało zaznaczone poprzez opracowanie i wydrukowanie wydawnictwa okolicznościowego, które zostało wręczone uczestnikom Forum Dyskusyjnego. W wydawnictwie tym zamieszczono krótką charakterystykę stowarzyszenia, omówiono kluczowe przedsięwzięcia, będące wizytówką działalności tego stowarzyszenia (tj. nauka i doskonalenie pływania, wyścigi kolarskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedsięwzięcia turystyczno-rekreacyjne, spotkania kulturalno-artystyczne, konferencje popularnonaukowe i działania na rzecz Klubu Seniora), wymieniono projekty pozyskane na drodze konkursowej wraz z ich krótką charakterystyką, a także zamieszczono listę najważniejszych działań zrealizowanych w czasie dziesięcioletniego okresu funkcjonowania stowarzyszenia.

Po zakończeniu prezentacji prowadzący spotkanie prezes SOiRGO otworzył dyskusję, która była moderowana przez przedstawiciela organizatora forum. W celu ukierunkowania podejmowanych podczas dyskusji tematów zostały zaproponowane poniższe zagadnienia.

  1. Jak aktywizować społeczeństwo gminy do działań na rzecz samych siebie np. poprzez działalność w organizacjach pozarządowych (NGO)?
  2. Jakie mamy pomysły na projekty, które można zgłosić do konkursów aktualnie ogłoszonych przez Marszałka Mazowsza?
  3. Czy jest zasadne rozszerzenie formuły Forum Dyskusyjnego i zaproponowanie aktywnego udziału w nim placówkom oświatowym?
  4. Jak przeciwdziałać bierności środowiska edukacyjnego?
  5. Jak możemy pomóc osobom niepełnosprawnym?

Największe emocje pobudzone zostały prezentacją mapy aktywności społecznej, przygotowanej przez organizatora forum w oparciu o ocenę działalności organizacji społecznych i nieformalnych grup w poszczególnych sołectwach. Dużą dyskusję wywołało również zagadnienie bierności środowisk edukacyjnych, podczas której dyrektorzy niektórych szkół z terenu gminy przekonywali uczestników forum o dużej aktywności ich placówek na rzecz społeczności gminy. Podczas dyskusji wypracowano również kilka pomysłów konkretnych działań, które przy zaangażowaniu osób, które podjęły wyzwanie, mają szansę na realizację w bieżącym roku. Podejmowane zagadnienia były na tyle ważne, że pierwotnie założony czas trwania forum na dwie i pół godziny znacznie się przedłużył, a dalsze dyskusje kontynuowane były również przy kawie i słodkim poczęstunku przygotowanym na zakończenie spotkania przez jego organizatorów. Przedstawiamy także opinię jednej z uczestniczek forum, przesłaną na nasz profil Facebook.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy zorganizowało forum dyskusyjne dotyczące rozwoju gminy. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy gminy. Było również zaproszonych dużo gości lecz niestety nie wszyscy dotarli. Dyskusja była bardzo żywa i owocna. Mieszkańcy wypowiadali się o swoich bolączkach, niedogodnościach np. o braku windy w gminie, o nie wyprofilowanych chodnikach, również o nieprzystosowanych dla wózkowiczów, busach kursujących na trasie. Moim zdaniem takie spotkania dyskusyjne są bardzo potrzebne. Dzięki nim społeczeństwo (mieszkańcy) integruje się, wspólnie z wójtem szukamy dobrych rozwiązań, które pozwolą w przyszłości łatwiej, godniej żyć. Cieszę się, że Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju zorganizowało to spotkanie, którego celem jest wszechstronny rozwój naszej gminy. Mam nadzieję, że im więcej będzie takich spotkań dyskusyjnych, tym szybciej ludzie się zintegrują i zaczną wspólnie działać w kierunku poprawy życia w naszej gminie.

Poprzez tego typu opinie organizatorzy otrzymują dodatkową energię do działania. Tym samym zachęcamy do aktywnego udziału w przygotowywanych przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko imprezach w bieżącym roku. Natomiast na początku następnego roku zapraszamy już teraz na kolejne Forum Dyskusyjne. Jednocześnie mamy nadzieję, iż z roku na rok coraz więcej mieszkańców będzie uczestniczyć w takim spotkaniu z własnej inicjatywy, kierowanej chęcią aktywnego włączenia się w życie organizacji pozarządowych.

GALERIA

Prezentacje:

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

LGD_Razem na Piaskowcu

Badania Archeologiczne

Zaborowianki

Guzowianki

OSP w Orońsku

Oronka Orońsko

 

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY