Spotkanie poetycko-muzyczne

W sobotę 18 maja 2024 roku w Pałacu Brandta w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyła się promocja antologii wierszy Bogusławy Zgutki i Alojzego Głogowskiego, mieszkańców naszej małej ojczyzny. Wydanie drukiem antologii oraz organizacja wieczoru poetycko-muzycznego została dofinansowana z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie pt.: „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zwiększenie samodzielności seniorów zamieszkujących obszary wiejskie Mazowsza”. W wydanej antologii, na ponad sześćdziesięciu stronach, opublikowano czternaście wierszy Bogusławy Zgutki oraz dwadzieścia wierszy Alojzego Głogowskiego. Spotkanie poetycko-muzyczne otworzył wiceprezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko Jarosław Molenda, witając głównych bohaterów wydarzenia, a więc autorów wierszy oraz autorkę ilustracji zamieszczonych w wydanej antologii oraz projektu okładki – Marię Deję. Ponadto, przywitał prowadzącego spotkanie p. dr Mariusza Kalandyka, poetę, krytyka literackiego oraz jurora wielu konkursów literackich, a także p. dr Włodzimierza Lebieckiego – pianistę, jurora licznych konkursów muzycznych, a także wykonawcę utworów Gedymina Rodkiewicza wydanych na płycie, które – wśród wielu innych – stanowiły ilustrację muzyczną prezentowanych przez autorów wierszy. Spotkanie, prowadzone przez p. Mariusza Kalandyka,  było doskonałą okazją nie tylko do zaprezentowania twórczości Bogusławy Zgutki i Alojzego Głogowskiego, ale także do bardzo osobistych rozmów dotyczących inspiracji twórczych, czy też sposobu wyrazu emocji, towarzyszących autorom. Na zakończenie spotkania wójt Gminy Orońsko – Sylwester Różycki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim podziękowali autorom wierszy za ich aktywność twórczą wręczając im bukiety kwiatów. Natomiast p. dr Kalandyk oraz Maestro dr Lebiecki otrzymali pamiątkowe regionalne wyroby rękodzieła artystycznego promujące Orońskie Kopalnie Krzemienia Czekoladowego. Po zakończeniu części oficjalnej licznie zebrana publiczność oraz autorzy wierszy wzięli udział w spotkaniu warsztatowo-integracyjnym, gdzie przy kawie i słodkim poczęstunku, przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Guzowa, wysłuchali prelekcji p. Mariusza Kalandyka. Można było także porozmawiać z autorami wierszy oraz uzyskać od nich autografy. Duże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy spotkaniami literackimi zachęca przedstawicieli stowarzyszenia do organizacji kolejnych tego typu działań, promujących kulturę.

Na zakończenie spotkania wójt Gminy Orońsko – Sylwester Różycki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Patrykiem Fajdkiem podziękowali autorom wierszy za ich aktywność twórczą wręczając im bukiety kwiatów. 

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY