Samorządowiec przyjazny KGW

Informujemy, że Sylwester Różycki – przewodniczący Rady Gminy w Orońsku i jednocześnie prezes naszego stowarzyszenia, uzyskał nominację do plebiscytu „Samorządowiec Przyjazny Kołom Gospodyń Wiejskich”, organizowanego przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich. W charakterystyce jego sylwetki wskazano na wieloletnie zaangażowanie na rzecz aktywizacji oraz rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Orońsko. Podkreślano, że w sposób systemowy łączył potencjał KGW z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, co pozwoliło na uzyskanie efektu synergii podczas realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. Jego działania pozwoliły także na aktywizację mieszkańców gminy oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Służy wsparciem merytorycznym i doświadczeniem w wypełnianiu wniosków o założenie KGW, udziela wsparcia w poszukiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, efektem jest m.in. pozyskanie przez KGW grantów z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. W środowisku KGW Sylwester Różycki inicjuje i propaguje współpracę KGW z twórcami ludowymi, a także miejscowymi kapelami ludowymi i zespołami folklorystycznymi. Widocznym efektem tej współpracy jest szereg udanych prospołecznych inicjatyw i zrealizowanych działań, wśród nich m.in. cykliczne Forum Dyskusyjne Organizacji Pozarządowych w Orońsku, które jest areną do prezentowania dobrych praktyk i miejscem nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kandydatami na członków KGW; licznie organizowane „potańcówki”, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem społecznym i pokazały bogaty potencjał i walory KGW. Wydarzenia takie były także znakomitą okazją do propagowania regionalnych potraw, które pochodzą spoza udokumentowanego kanonu kulinarnego, ale są oparte na przekazie ustnym. Aktywna działalność Sylwestra Różyckiego pozwoliła na wzrost zaangażowania KGW z terenu Gminy Orońsku w wielu inicjatywach samorządowych oraz Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

Zachęcamy do głosowania na Sylwestra, a głos można oddać do 14 marca 2024 r., wchodząc na link. https://plebiscyt.kolagospodynwiejskich.org/glosowanie-na-osobe

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY