Partnerstwo projektowe SOiRGO i CRP

Informujemy, że Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, obok Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jest partnerem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w projekcie pt.: ,,Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku”. Projekt ten został wybrany do procedowania w trybie niekonkurencyjnym  w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Współpraca stowarzyszenia z CRP jest realizowana już od wielu lat i stanowi fundament działań merytorycznych w sektorze społecznym, przewidzianych w projekcie. Stosowny list intencyjny, dotyczący partnerstwa projektowego został podpisany przez prezesa stowarzyszenia – Sylwestra Różyckiego oraz dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Macieja Aleksandrowicza. List intencyjny ma na celu potwierdzenie zamiaru realizacji współpracy przez CRP oraz stowarzyszenie w zakresie działań edukacyjnych i popularyzatorskich w tym zwłaszcza prowadzonych w ramach nowej oferty kulturalno-edukacyjnej stanowiącej część wymienionego projektu. W szczególności planowane działania mają obejmować organizację wydarzeń w tym: warsztatów, prelekcji oraz zajęć edukacyjnych związanych z promocją lokalnej historii i kultury. Przykładowo, w tym obszarze możliwe będzie zorganizowanie społecznej pracowni obróbki krzemienia czekoladowego, a także warsztatów wytwarzania wyrobów ceramicznych i krzemiennych. Przedsięwzięcia, planowane w projekcie, mają być skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym także do seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pełniąc rolę integracyjną. Dzięki realizacji projektu Centrum Rzeźby Polskiej mocniej zaakcentuje swoją pozycję mediatora pomiędzy różnymi środowiskami m.in. twórców, naukowców, teoretyków i grupami odbiorców, stając się swego rodzaju „hubem” kompetencyjnym. Instytucja wzmocni też swoje strategiczne znaczenie w regionie, jak i w skali całego kraju, będąc ważnym animatorem działalności oddziałującej na różne gałęzie kultury, sztuki, nauki i gospodarki.

Partnerstwo projektowe SOiRGO i CRP

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY