Nowa publikacja o działaniach SOiRGO

Ukazała się nowa książka, prezentująca wieloletnią działalność Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, autorstwa Sylwestra Różyckiego, Jarosława Molendy i Cezarego Wanko, pt.: „15 lat zmian na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Gminy Orońsko”.
Promocja tej książki, wydanej przez SOiRGO, odbyła się podczas XI Forum Dyskusyjnego Lokalnych Organizacji Pozarządowych, w dniu 28 stycznia 2024 roku w sali konferencyjnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Książkę rozpoczyna wprowadzenie, w którym prezes stowarzyszenia – Sylwester Różycki – przybliża podjęte systemowe działania pozwalające na wdrożenie zmian w postrzeganiu organizacji pozarządowych zarówno przez społeczeństwo lokalne, jak też władze samorządowe. Następnie w dziewięciu rozdziałach omawiane są przykładowe projekty zrealizowane na rzecz społeczności Gminy Orońsko. Działania te pogrupowano w następujące rozdziały: edukacja, dziedzictwo archeologiczne, sport i rekreacja, kultura i sztuka, turystyka, szkolenia, zdrowy styl życia, wydawnictwa oraz działalność charytatywna. Opracowanie kończy rozdział podsumowania, w którym wskazano na dotychczasową współpracę z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, co pozwoliło na zrealizowanie kilkudziesięciu dużych projektów dotowanych ze źródeł zewnętrznych. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w trakcie swojej ponad piętnastoletniej działalności stało się ambasadorem Orońska, w szczególności jego atrakcji turystycznych, kulturowych oraz historycznych, a także potencjału społecznego nie tylko w regionie, ale także na arenie ogólnopolskiej.

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 

 

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY