XI Forum Dyskusyjne Lokalnych NGO’s

W niedzielę, 28 stycznia 2024 roku, w Sali konferencyjnej Centrum Rzeźby Polskiej odbyło się XI Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych, którego celem była podwyższenie efektywności działania organizacji pozarządowych na terenie Gminy Orońsko, a także zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej. W tym roku odnotowano rekordową frekwencję, licząca blisko 120 uczestników. Spotkanie, w którym licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także grono pedagogiczne szkół naszej gminy, radni Rady Gminy w Orońsku, a także zaproszeni goście i mieszkańcy gminy, otworzył prezes Sylwester Różycki. Po przywitaniu zebranych osób omówił on agendę spotkania, która obejmowała: zbiorczą prezentację działalności organizacji pozarządowych z terenu Gminy Orońsko, którą przedstawił wiceprezes stowarzyszenia Jarosław Molenda, prezentację działalności nowo utworzonego w roku 2023 Koła Gospodyń Wiejskich w Wałsnowie, którą przedstawił Emil Gawin, prezentację źródeł pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów, którą przedstawił Zbigniew Stanik, a także panel dyskusyjny oraz prezentacje wyrobów z krzemienia czekoladowego. Jarosław Molenda podczas prezentacji przedstawił potencjał sektora organizacji pozarządowych w Gminie Orońsku, prezentując w sposób syntetyczny dokonania 17 spośród 26 organizacji zarejestrowanych w roku 2023 na terenie gminy. W podsumowaniu wskazał on m.in. na fakt systematycznego wzrostu ilości organizacji pozarządowych funkcjonujących i mających siedzibę na terenie Gminy Orońsko, a także wrastającą rozpoznawalność w regionie najaktywniejszych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Orońsko. Ponadto, analiza zrealizowanych działań wskazuje, że organizacje coraz skuteczniej pozyskują fundusze z programów konkursowych, dofinansowywanych z zewnętrznych źródeł publicznych, a także zacieśniają współpracę w celu realizacji dużych przedsięwzięć, koordynowanych m.in. przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

Po prezentacji zbiorczej zabrał głos wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Rafał Rajkowski, który pogratulował organizacjom pozarządowym ich aktywności oraz zwrócił uwagę na istotną rolę Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w stymulowaniu aktywności społeczeństwa obywatelskiego w gminie i regionie. Poza tym wręczył na ręce zarządu stowarzyszenia, w składzie Sylwester Różycki – prezes, Jarosław Molenda – wiceprezes oraz Cezary Wanko – skarbnik, najwyższe odznaczenie jakie może przyznać Marszałek Mazowsza, tj. Medal Pro Mazowia za działalność na rzecz województwa. Prezes Sylwester Różycki podziękował wicemarszałkowi za docenienie dotychczasowej działalności stowarzyszenia i wraz z członkinią stowarzyszenia – Moniką Głuch przekazał jemu pracę rękodzieła artystycznego, promującą krzemień czekoladowy, a wykonaną przez seniorkę podczas warsztatów ceramicznych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej i dofinansowanych z budżetu Marszałka Mazowsza. Ponadto, wszyscy uczestnicy forum otrzymali publikację, prezentującą dotychczasową działalność stowarzyszenia, pt.: „15 lat zmian na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Gminy Orońsko”, wydaną przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

W dalszej części spotkania prezentację dotyczącą KGW w Wałsnowie przedstawił prezes Emil Gawin, w której zawarł również plany działalności na rok 2024, wśród których omówił m.in. stworzenie archiwum cyfrowego historii Wałsnowa, zawierającego stare fotografie, dokumenty archiwalne oraz wypowiedzi mieszkańców. Następnie prezes stowarzyszenia zaprosił uczestników do dyskusji, podczas której głos zabrali m.in.: przedstawicielka ARiMIR oraz przedstawiciel klubu Postęp Łaziska, a prezes  Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, przestawili zauważony przez stowarzyszenie problem poprawy dostępności do wysokiej kultury, reprezentowanej przez Centrum Rzeźby Polskiej poprzez poszukiwanie sposobu wznowienia komunikacji pomiędzy Orońskiem a ościennymi ośrodkami miejskimi, w tym z Radomiem. Po zakończeniu panelu dyskusyjnego prezes – Sylwester Różycki zaprosił artystę, tworzącego wyjątkowe ozdoby z krzemienia czekoladowego, do przedstawienia swoich dzieł i uchylenia rąbka tajemnicy związanej z wykonawstwem wyjątkowych wisiorów, które już są znane nie tylko w Orońsku, ale również w niektórych zakątkach Polski. Przygotowana wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zebranych osób. Po tej prezentacji prezes Sylwester Różycki zaprosił wszystkich zebranych do dyskusji kuluarowych przy degustacji potraw regionalnych, Koło Gospodyń Wiejskich z Zabrorowia serwowało ,, pazibrode” a Koło Gospodyń Wiejskich z Wałsnowa oponki, faworki, kokosanki i babeczki. Na spotkaniu była również możliwość zapoznania się z ofertą regionalnej winnicy Nowy Młyn, działającej na terenie gminy, m.in. winami z rocznika 2021, nagrodzonymi brązowym medalem na Międzynarodowych Targach Wina w Krakowie – Enoexpo 2023. Można także było skosztować kawę z marką „Orońska Czekolada”, serwowaną przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

Wzrastająca aktywność lokalnych organizacji pozarządowych oraz zainteresowanie społeczności Gminy Orońsko wspólnym działaniem na rzecz naszej Małej Ojczyzny dobrze rokuje na przyszłość. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku kolejne Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych będzie cieszyło się jeszcze większym zainteresowaniem, a frekwencja pobije tegoroczny rekord. Tymczasem bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy poświecili niedzielne popołudnie, a nawet pokonali dystans ponad 350 km aby przybyć na doroczne spotkanie organizowane od jedenastu lat przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

Forum Dyskusyjne 2023 NGOs Oronsko – PREZENTACJA

GALERIA

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY