Dzień Otwarty w SOiRGO

W sobotę 16 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zorganizowało Dzień Otwarty, którego celem było zapoznanie społeczności lokalnej z działalnością SOiRGO, przedyskutowanie możliwości profesjonalizacji wybranych form aktywności stowarzyszenia oraz poszukiwanie nowych pomysłów i zaangażowanie nowych osób w prace projektowe. Planowana komercjalizacja działań jest jednym z ustawowych zadań przypisanych podmiotom ekonomii społecznej, do których zalicza się Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Poznaj ekonomię społeczna z mOWES”, a patronat medialny objął portal Nasz Szydłowiec TV. Spotkanie otworzył prezes – Sylwester Różycki. Następnie wiceprezes Jarosław Molenda omówił sztandarowe obszary pracy, bogato ilustrując prezentację zdjęciami zrealizowanych działań. Szczególną uwagę zwrócił na sport i rekreację, promowanie dziedzictwa archeologicznego, kulturę i sztukę, działalność szkoleniową, promowanie zdrowego stylu życia. Podczas prezentacji wskazano potencjalne działania, które mogą podlegać dalszej profesjonalizacji, dając wymierny efekt komercjalizacyjny. Następnie w sposób syntetyczny scharakteryzował istotę ekonomii społecznej, przywołując obowiązującą Ustawę o ekonomii społecznej (tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. 2023, poz. 1287). Podczas dyskusji, której moderatorem był Sylwester Różycki, wyłoniono osoby, które skoordynują m.in.: organizację cyklicznego ogólnopolskiego wydarzenia sportowego – tj. wyścigu kolarskiego wraz z memoriałem Stanisława Chełmińskiego, opracują katalog produktów regionalnych i podejmą działania marketingowe zbudowania marki „Orońskiego Centrum Produktu Regionalnego” oraz przeprowadzą pilotaż dystrybucji poprzez sklep internetowy. Podczas Dnia Otwartego zaprezentowano również przykładowe produkty regionalne, takie jak wyroby jubilerskie z „krzemieniem czekoladowym – kamieniem z iskrą nadziei”, czy też rękodzielnicze ozdoby świąteczne. Uczestnicy mogli także degustować kawę  „Orońska Czekolada” oraz kosztować wyroby cukiernicze przygotowane przez KGW z Tomaszowa. Podczas dyskusji, znalazła się także osoba deklarująca podjęcie prac nad reaktywacją punktu tymczasowego pobytu bezdomnych zwierząt oraz uruchomieniem hotelu dla zwierząt domowych. Uczestnicy zaproponowali także zwiększenie zaangażowania w organizację spotkań w szkołach z ciekawym człowiekiem, czy też promowanie rodzinnych wyjazdów na pływalnię. Uczestnicy Dnia Otwartego, opuszczali salę konferencyjną pełni energii i nowych pomysłów, które będą starali się doprecyzować oraz przedstawić podczas planowanego na styczeń 2024 roku kolejnego XI Forum Lokalnych Organizacji Pozarządowych, które zwyczajowo zostanie przygotowane przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją z Dnia Otwartego w SOiRGO oraz galerią zdjęć z wydarzenia.

Dzień Otwarty SOiRGO – PREZENTACJA

GALERIA

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY