Wycieczka do Puszczy Kozienickiej

W dniach 29-30 września 2023 roku Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zorganizowało dla seniorów wycieczkę do Puszczy Kozienickiej, która została zrealizowana w ramach zadania publicznego sfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Podczas wycieczki uczestnicy odwiedzili ośrodek edukacyjno-muzealny w Augustowie, przebyli szlak turystyczny do „Królewskich Źródeł”, a także mogli zrelaksować się podczas biesiady przy grillu i muzyce w ośrodku Lasów Państwowych im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się: prelekcja i film wyświetlany w izbie dydaktycznej w Augustowie, która jest utworzona w starej, pochodzącej z 1905 roku leśniczówce. Podczas pobytu w tym ośrodku uczestnicy zwiedzili pomieszczenia wystawiennicze, w których prezentowane są eksponaty związane z Puszczą Kozienicką m.in. mapy, zdjęcia, dawne narzędzia leśne oraz wiele pamiątek historycznych i informacji o sylwetkach leśników związanych z puszczą. Ponadto, można było zapoznać się z historią osadnictwa, etnografią i kulturą tego regionu (np. poznać dawne i aktualne sposoby zagospodarowania lasu, w tym bartnictwo, łowiectwo), a także obejrzeć eksponaty flory i fauny Puszczy Kozienickiej. Dużą atrakcją był także spacer po rezerwacie przyrody „Królewskie Źródła” na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat obejmuje fragment doliny rzeki Zagożdżonki i otaczających ją lasów z licznymi źródłami. Zagożdżonka w granicach rezerwatu płynie krętym korytem przez podmokłe lasy i zarastające łąki. W południowo-wschodniej części rezerwatu znajduje się wiele źródeł, a największe z nich nosi nazwę „Źródła Królewskiego” i według lokalnej tradycji nazwa związana jest z pobytem w tym miejscu króla Władysława Jagiełły.

GALERIA

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY