Szkolenie z pierwszej pomocy

W czwartek 21 września 2023 roku mieszkańcy Orońska mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jak zwykle nie zawiedli seniorzy i członkowie Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa”, którzy licznie przybyli na zajęcia. Szkolenie przeprowadzili ratownicy ze Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w ramach zadania publicznego pt.: Każdy może być ratownikiem”, które zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko i odbyło się ono w sali seminaryjnej w Muzeum Rzeźby Współczesnej CRP w Orońsku. Podczas szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaopatrywania ran, postępowania podczas zadławień. Dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyły się zajęcia praktyczne, podczas których mogli ćwiczyć czynności reanimacyjne na fantomach oraz zaopatrywać rany i unieruchamiać kończynę np. przy wykorzystaniu chusty trójkątnej. Na zakończenie części praktycznej zadawano ratownikom wiele pytań o postępowanie w różnych sytuacjach losowych, np. w krwotoku, udarze mózgu, czy tez zawale. Jak twierdzą uczestnicy było to bardzo cenne doświadczenie, które pozwoliło na pozyskanie nowych umiejętności.

GALERIA

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY