Budżet Obywatelski Mazowsza

Informujemy, że przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko przygotowali i złożyli trzy wnioski projektowe do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Przy czym dwa wnioski dotyczyły projektów inwestycyjnych, a jeden był projektem nieinwestycyjny. Zgłoszono następujące projekty inwestycyjne:

  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 735 relacji Orońsko-Dobrut (propozycję tę poparło swoimi podpisami 110 mieszkańców)
  • Edukacyjne wiaty przystankowe w Orońsku zamontowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 735 (propozycję poparło 71 osób)

Natomiast jako wniosek nieinwestycyjny złożono projekt pt.:

  • „Roztańczony folklor Mazowsza”, który poparło swoim podpisem 104 mieszkańców.

Aktualnie złożone wnioski podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej, a wyniki oceny zostaną podane 5 kwietnia. Następnie będzie zbudowana lista zaakceptowanych projektów dla całego Mazowsza i będzie uruchomione głosowanie, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Mazowsza. Swój głos na wybrany projekt będzie można oddać w dniach od 12 maja do 7 czerwca 2023 roku. Będziemy szczegółowo informować o postępach w procedowaniu wniosków oraz o sposobie głosowania. Do realizacji zostaną wybrane te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów spośród wszystkich projektów zgłoszonych na Mazowszu. Liczymy więc na pozytywną ocenę naszych propozycji, a później na duże zaangażowanie naszych mieszkańców w głosowanie.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY