Spotkanie z ciekawym człowiekiem

15 grudnia 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Orońsku odbyło się kolejne spotkanie z ciekawym człowiekiem w ramach projektu realizowanego od kilku lat przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Tym razem społeczność szkolna gościła dr inż. Bogdana Nogę – wicedyrektora Pionu Projektowania ds. Geologii w firmie Multiconsult Polska. Zaproszony gość to ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności zasobów geotermalnych. Problematyka energii geotermalnej stanowiła więc główny nurt prelekcji i pytań zadawanych przez uczniów podczas spotkania w szkole w Orońsku. Pan Bogdan Noga w przygotowanej prezentacji multimedialnej poruszył temat budowy geologicznej ziemi, w szczególności  obszaru Polski, a także opowiedział uczniom czym zajmują się geolodzy, w tym przedstawił przykłady wykorzystania badań geologicznych, na potrzeby dużych inwestycji, np. budowy Centralnego Portu Lotniczego. W części prezentacji, dotyczącej geotermii zwrócił uwagę na warstwy gruntu, w których mogą znaleźć się zasoby wody geotermalnej i omówił charakterystykę fizykochemiczną wody w zależności od lokalizacji złoża. Przedstawił także sposoby pozyskiwania energii z wód geotermalnych, a także scharakteryzował inne obszary ich zastosowania. Pokazał także wiele zdjęć z prac wiertniczych, omawiając technologie wykonywania otworów wydobywczych oraz otworów do zatłaczania powrotnego wody. Mówił także o głębokościach odwiertów, które w Polsce typowo wynoszą ok. 2-3 km, chociaż planowany jest na Podhalu odwiert o głębokości nawet 7 km, który – jeśli powstanie – będzie najgłębszym odwiertem na świecie. Po części prezentacyjnej uczniowie zadawali wiele pytań, w szczególności o występowanie odwiertów w naszej okolicy, perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych do ogrzewania mieszkań, kosztów wykonania odwiertów i instalacji. Odpowiadając na pytania gość wskazał także linki do zasobów internetowych Państwowego Instytutu Geologicznego, w których można znaleźć wiele interesujących informacji o odwiertach geotermalnych. Na zakończenie spotkania zaproszony gość dokonał wpisu do kroniki szkolnej oraz wspólnie pozował do pamiątkowego zdjęcia z młodzieżą szkolną, które znajdzie się w kronice. Jako podziękowanie za przybycie do Orońska i spotkanie z uczniami prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko wręczył gościowi drobne upominki, związane z krzemieniem czekoladowym.

Galeria

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY