Krzemień czekoladowy w Radomirze

„Radomir” to opracowanie zwarte, w swojej strukturze i treści nawiązujące do kwartalnika turystyczno-krajoznawczego, pod tym samym tytułem, wydawanego w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Zamieszczony, na ponad 400 stronach, materiał jest podzielony na następujące rozdziały: z dziejów regionu, z kart historii, forum krajoznawstwa, z turystycznych szlaków, przyroda regionu, rozmowy o…, żarliwi w działaniu. W wydanej książce opublikowano trzydzieści artykułów o regionie radomskim, ludziach regionu i ciekawych lokalnych przedsięwzięciach. Wśród tych artykułów znajduje się także materiał przygotowany przez członków Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko pt.: „Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego zabytkami na miarę UNESCO”. Celem opublikowanego artykułu było przedstawienie walorów kulturotwórczych dokonanych odkryć archeologicznych na terenie Gminy Orońsko oraz możliwości ich wykorzystania do promocji regionu poprzez utworzenie atrakcji turystycznych w postaci rezerwatu archeologicznego. W artykule opisano efekty wcześniejszych i aktualnych badań archeologicznych, które potwierdziły obecność na terenie Gminy Orońsko najstarszych w Europie kopalń krzemienia czekoladowego, które liczą około 13 tys. lat, a więc są starsze od znanych Krzemionek Opatowskich. Scharakteryzowano dotychczasowe działania promocyjne, w tym zorganizowane pod auspicjami stowarzyszenia prelekcje, wystawy zabytków krzemiennych, czy też konferencje popularno-naukowe, a także nakreślono wizję utworzenia rezerwatu archeologicznego wraz ze ścieżką dydaktyczną. Warto zaznaczyć, iż orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego na mocy decyzji nr 49/2022 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały w roku 2022 wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa mazowieckiego. Jednocześnie zapraszamy na spotkanie promujące książkę, które wydawca planuje zorganizować 20 września 2022 roku w Resursie Obywatelskiej w Radomiu. Książkę będzie można również nabyć podczas plenerowej imprezy w Radomiu pod nazwą „Uliczka Tradycji” 10 i 11 września.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY