Program Promocji Gminy uchwalony

Rada Gminy w Orońsku na sesji 30.12.2021 roku podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Promocji Gminy Orońsko wraz ze strategią komunikacji marketingowej do 2030 roku. Do opracowania takiego programu wójt Gminy Orońsko został zobligowany, jeszcze w roku 2020, Uchwałą  Rady Gminy nr XXXVII/185/2020 z 30 grudnia 2020 r. Program podejmuje m.in. kwestię promocji Gminy poprzez krzemień czekoladowy. Proponuje się m.in. wykorzystanie krzemienia do wytwarzania gadżetów promocyjnych np. ozdób jubilerskich, ale także stworzenie rezerwatu archeologicznego, na bazie występujących w Gminie Orońsko najstarszych w Europie kopalni krzemienia czekoladowego, obejmującego pawilon orońskich kopalni, paleolityczną wioskę, punkt informacyjny, muzeum krzemienia czekoladowego (elementy te zostały wymienione w zatwierdzonym dokumencie jako nowe specjalne inwestycje). Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy nie czekając na zapisy wymienionego programu wykonało z własnych środków serię pilotażową ozdób jubilerskich w postaci przywieszek do łańcuszka dla kobiet oraz spinek mankietowych dla mężczyzn. Ozdoby te prezentuje na zdjęciu ilustracyjnym prezes stowarzyszenia – Sylwester Różycki. Jednocześnie liczymy, iż tego typu upominki promujące Orońsko staną się szerzej dostępne po dynamicznym wdrożeniu przez gminę stosownych działań, wynikających z uchwalonego programu.

Należy zaznaczyć, iż opracowanie i uchwalenie programu promocji i strategii marketingowej stanowi również pokłosie wieloletnich prac przygotowawczych prowadzonych zarówno przez SOiRGO, jak również Gminę Orońsko. Przypomnijmy, działania Gminy to m.in. organizacja różnych konkursów o tematyce historyczno-archeologicznej skierowanych do uczniów szkół w gminie, kolportaż ulotek informacyjno-promocyjnych, ustanowienie Stefana Krukowskiego patronem roku 2019, czy też wydanie publikacji pt.: „Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego”. Natomiast działania SOiRGO w zakresie promocji krzemienia czekoladowego były rozpoczęte już w roku 2012, kiedy to stowarzyszenie wzięło udział w badaniach powierzchniowych prowadzonych przez archeologów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kolejne działania to: organizacja przez SOiRGO cyklicznych konferencji popularno-naukowych, inspirowanie archeologów do prezentacji wyników badań w ramach corocznego Forum Dyskusyjnego Lokalnych Organizacji Pozarządowych, czy też organizacja w roku 2016 wraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN stoiska promującego odkrycia archeologiczne podczas imprezy plenerowej przygotowanej przez SOiRGO w ramach realizacji projektu „Integracyjne lato folkowe w Orońsku”. Finalnie stowarzyszenie wystąpiło z wnioskami do Starosty Szydłowieckiego oraz Marszałka Mazowsza o wprowadzenie kopalni krzemienia czekoladowego odpowiednio do Strategii Rozwoju Powiatu oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego jako walorów dziedzictwa kulturowego. Ponadto, stowarzyszenie zainicjowało w roku 2019 cyklu spotkań z potencjalnymi partnerami, którzy byliby zainteresowani utworzeniem rezerwatu archeologicznego wraz ze ścieżką edukacyjną. W kilku spotkaniach wzięli udział przedstawiciele: Lasów Państwowych, Powiatu Szydłowieckiego, Gminy Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz SOiRGO. Efektem była deklaracja uczestników o celowości utworzenia ścieżki dydaktycznej wraz z rezerwatem archeologicznym. Uczestnicy potwierdzili jednocześnie chęć udziału w takim projekcie, a przedstawiciel Urzędu Gminy w Orońsku deklarował gotowość liderowania takiemu przedsięwzięciu. Szersze informacje wraz z linkami do artykułów archiwalnych zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia. w zakładce „Flagowe działania”.

Cieszy fakt, iż wymienione prace znalazły aktualnie pozytywny oddźwięk w działaniach Gminy Orońsko, w postaci inicjatywy uchwałodawczej przedłożonej przez wójta, a także doprowadzeniu do podpisania porozumienie przez Gminę Orońsko z partnerami takimi jak: Lasy Państwowe, Powiat Szydłowiecki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków.  Mamy nadzieję, iż jest to pierwszy jakże ważny krok do rozpoczęcia dynamicznych prac nad stworzeniem w Orońsku rezerwatu archeologicznego.

 

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY