IX Forum Dyskusyjne

28 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej Hotelu Wasik w Orońsku odbyło się IX Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych. Spotkanie to ze względu na obostrzenia wynikające z szalejącej pandemii COVID-19 nie odbyło się w typowym styczniowym terminie, lecz zostało przeniesione na późną jesień bieżącego roku. Z tych samych względów znacznie ograniczono ilość zaproszonych gości. Niemniej wzięło w nim udział 34 osoby, reprezentujące NGO’s z terenu Gminy jak też inne zaproszone organizacje, w tym Fundację Batorego oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który jest prowadzony przez Fundację „Fundusz Współpracy”. Organizatorem forum jak co roku było Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, a tegorocznym partnerem organizacyjnym było  Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszowie. Prowadzenie forum przypadło w udziale prezesowi SOiRGO – Sylwestrowi Różyckiemu. Na samym początku tego spotkania minutą ciszy uczczono pamięć społeczników sektora pozarządowego, którzy zmarli w okresie od ostatniego spotkania w ramach forum, tj. Jerzego Minuczyca – prezesa Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa” oraz Juliana Wichuckiego – byłego prezesa GKS „Oronka”, a ostatnio członka stowarzyszenia „Wspólna Sprawa”.

Forum zostało przygotowane w ramach projektu dofinansowanego przez mOWES pt.: „Sieciowanie działalności regionalnych organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie szydłowieckim”. Podczas forum przedstawione zostały dwie prezentacje zamawiane, tj. „Sieciowa działalność lokalnych organizacji pozarządowych w Gminie Orońsko (przedstawiona przez SOiRGO) oraz „Akcja Masz Głos – praktyczne wskazówki inicjowania współpracy społecznej” (przedstawiona przez Fundację Batorego). Poza tym w krótkich prezentacjach przedstawiły się nowo utworzone w Gminie Orońsko organizacje, tj. Stowarzyszenie Pszczelarzy Leśników oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Orońsku. Po module prezentacyjnych odbyły się warsztaty, animowane przez przedstawicieli SOiRGO, których celem było zidentyfikowanie potencjału sieciowego lokalnych organizacji pozarządowych w naszej gminie. Jako wprowadzenie do tej części swoje spostrzeżenia i uwagi przedstawił Wojciech Jabłoński z mOWES-u w prezentacji pt.: „Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomii społecznej w powiecie szydłowieckim”.  Wymiernym efektem warsztatów były, wypełnione przez uczestników ankiety, w których podjęli próbę określenia potencjału organizacyjnego, technicznego i wykonawczego swoich organizacji. Zebrane informacje stanowić będą podstawę do zbudowania bazy danych o potencjale sieciowym sektora pozarządowego Gminy Orońsko.

Osobom zainteresowanym udostępniamy poniżej prezentację przygotowaną przez SOiRGO, w której wykorzystano m.in. materiały merytoryczne przesłane przez organizacje pozarządowe, które zechciały pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie do udziału w IX Forum Dyskusyjnym Lokalnych Organizacji Pozarządowych. Poza tym w prezentacji znajdują się dane liczbowo ujmujące potencjał sektora NGO’s naszej gminy.

Sieciowa działalność organizacji pozarządowych w Gminie Orońsko

Galeria

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY