Podsumowanie akcji pomocy dla DPS

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zainicjowało w listopadzie ubiegłego roku akcję mającą na celu wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach (Gmina Orońsko). Polegała ona na sprzedaży koszulek kolarskich z logotypem i marką Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego czyli „Wyścigu o Konar Dębu Czwartaka”, który od ośmiu lat jest organizowany na terenie naszej gminy, a z oczywistych powodów panującej pandemii nie odbył się w roku 2020. Cały dochód ze sprzedaży tych koszulek został przeznaczony na zakup systemu nagłośnieniowo-muzycznego, który został przekazany w dniu 1 lutego 2021 roku na ręce dyrektora DPS w Łaziskach Andrzeja Mularczyka przez prezesa stowarzyszenia Sylwestra Różyckiego, w obecności Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, który reprezentował organ prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach. Podsumowując wyniki akcji organizatorzy stwierdzają, iż nie były one tak spektakularne jak w przypadku wcześniej organizowanych działań charytatywnych, jednak uzyskano minimalny zakładany poziom wsparcia. Jednocześnie organizatorzy kierują słowa podziękowania dla Ludzi Wielkiego Serca, którzy włączyli się w akcję pomocy dla DPS i zakupili koszulki kolarskie, zarówno tym osobom które identyfikują się z sekcją  kolarską przy Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, jak też tym którzy nie uprawiają tego spotu, a czuli potrzebę wsparcia instytucji, działającej na rzecz osób starszych, schorowanych, często niepełnosprawnych i samotnych. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa naszego wielkiego rodaka – Papieża Jana Pawła II, który mówił: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY