Relacja z VIII Forum Dyskusyjnego

19 stycznia 2019 roku w Pałacu Brandta w Orońsku odbyło się VIII Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Forum otworzył prezes SOiRGO – Sylwester Różycki, podkreślając, iż silne organizacje pozarządowe to silne i skuteczne społeczeństwo obywatelskie.W konferencji wzięło udział blisko 70 uczestników, wśród których nie zabrakło również radnych Rady Gminy w Orońsku oraz wójta gminy. Z przykrością należy jednak stwierdzić, iż nie wszystkie aktywne stowarzyszenia wzięły udział w forum, a ich absencja była dużym zaskoczeniem zarówno dla organizatorów jak też innych uczestników forum oraz władz gminnych. W tym roku organizator zmienił dotychczasową formułę forum, co spowodowało bardziej dynamiczną i krótszą formę prezentacji działalnosci NGO’s, a tym samym umożliwiło zwiększenie czasu na dyskusję. Organizator forum w opracowanym regulaminie ustalił techniczne parametry i termin przesyłania prezentacji multimedialnych, spośród których wybrał kilka do prezentacji indywidualnych. Wszystkie przesłane materiały zostały wykorzystane do przygotowania zbiorczej prezentacji przedstawionej przez spikera. Prezentacja zbiorcza została przygotowana według następującej agendy: ujęcie ilościowe sektora pozarządowego, obszary działania i współpraca, przykłady zrealizowanych działań, aktywność nowych stowarzyszeń, identyfikacja priorytetowych działań oraz krótkie podsumowanie. Szczegółowa analiza działań i planów funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszej gminie pozwoliła na sprecyzowanie kilku priorytetowych działań dla całego lokalnego sektora pozarzadowego na rok 2020, a w szczególności: profesjonalizacja NGO’s, rozwój ekonomii społecznej, intensyfikacja działalności w obszarze ekologii, turystyki i rekreacji, zacieśnianie współpracy międzyorganizacyjnej, podwyższenie skutecznosci pozyskiwania projektów zewnętrznych, dalszy rozwój nowo powstałych organizacji, zwiększenie zaangażowania w konsultacje społeczne. Indywidualnie zaprezentowały się stowarzyszenia założone w ubiegły roku, tj. Stowarzyszenie Emerytów „Wspólna Sprawa” oraz Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko Orońsko”. Natomiast sposród innych stowarzyszeń działających na terenie gminy zaprezentowało się Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, OSP w Dobrucie, Drużyna Harcerska „Płomień”. Zarówno prezentacja zbiorcza, jak też prezentacje indywidualne zostały załączone poniżej. Po zakończeniu prezentacji prowadzący spotkanie otworzył dyskusję, która w tym roku była bardzo ożywiona i konstruktywna. Jako wstęp do dyskusji p. Małagorzata Karkosz z CRP przedstawiła plany rozbudowy kompleksu wystawienniczo-dydaktycznego, który mógłby być finansowany z Funduszy Norweskich i pozwoliłby na rozszerzenie oferty edukacyjnej realizowanej we współpracy z NGO’s z terenu gminy. Podzczas dyskusji wypracowano także pomysły na kilka dużych przedsięwzięć, które będą realizowane w bieżącym roku. Wśród tych propozycji znalazły się m.in.: Wielkie Gminne Manewry Terenowe – tj. gra terenowa, która ma być zorganizowana we wrześniu 2020 roku i skoordynowana przez OSP w Orońsku, przy udziale Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Orońsko, Drużyny Harcerskiej „Płomień”, szkół i świetlic z terenu gminy, a także stowarzyszenia „Eko Orońsko” i „Wspólna Sprawa”. Dyskutowano także nad włączeniem stowarzyszeń w organizację „Dnia Ziemi’ w kwietniu bieżącego roku, która to impreza jest koordynowana przez CRP w Orońsku. Aktywny udział w jej przygotowaniu deklarowało szereg stowarzyszeń, a przede wszystkim „Eko Orońsko”. Zaproponowowano także szereg innych mniejszych działań w zakresie ekologii, turystyki i rekreacji, a także edukacji. Na zakończenie bardzo owocnej dyskusji zabrał głos wójt Gminy Orońsko – Henryk Nosowski, który podziękował organizacjom pozarządowym za ich aktywną działalność, deklarując jednocześnie wszelką możliwą pomoc w prowadzenie działalności pożytku publicznego. Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy forum kontynuowali żywiołowe dyskusje w kuluarach, przy kawie i słodkim poczęstunku. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi prezentacjami oraz do obejrzenia relacji forograficznej zamieszczonej w galerii.

Galeria zdjęć – VIII Forum Dyskusyjne

Prezentacje Przedstawiane na forum:

Prezentacja Ogólna VIII Forum Dyskusyjnego

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

Stowarzyszenie “Wspólna Sprawa”

Stowarzyszenie “Eko Orońsko”

Drużyna Harcerska “Płomień”

OSP Orońsko

OSP Dobrut

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY