Orońskie kopalnie krzemienia

 W miniony poniedziałek z inicjatywy Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, odbyło się w Centrum Rzeźby Polskiej robocze spotkanie przedstawicieli instytucji, deklarujących chęć udziału w tworzeniu na terenie Gminy Orońsko ścieżki dydaktycznej, prezentującej najstarsze w Europie kopalnie krzemienia czekoladowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatu Szydłowieckiego ze starostą Włodzimierzem Górlickim na czele, sekretarz Gminy Orońsko, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwa Radom, przedstawiciele Centrum Rzeźby Polskiej, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Celem spotkania było wypracowanie treści porozumienia międzyinstytucjonalnego stanowiącego o podjęciu działań w kierunku stworzenia ścieżki dydaktycznej, której głównym elementem będzie zabezpieczenie i prezentacja stanowiska archeologicznego (tj. szybów wydobywczych krzemienia czekoladowego sprzed ok. 13 tys. lat) wraz z wystawami zabytków krzemienia czekoladowego, stworzeniem małej infrastruktury ścieżki rowerowej i uruchomieniem odpowiednio zaprojektowanego programu edukacyjnego. Wiceprezes stowarzyszenia, po krótkim wprowadzeniu w zagadnienie przez sekretarza gminy, przedstawił w skrócie treść opisu koncepcji projektu, a także całość projektu porozumienia, które było przesłane uprzednio e-mailem wszystkim uczestnikom spotkania. Projekt porozumienia został przygotowany przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w oparciu o przeprowadzone konsultacje i deklaracje poszczególnych reprezentantów instytucjonalnych dotyczące celowości realizacji takiego projektu. Przedstawiciele  SOiRGO proponowali w porozumieniu opis konkretnych działań, za które będą odpowiedzialne poszczególne instytucje, co pozwoli na uniknięcie nieporozumień w funkcjonowaniu partnerstwa i umożliwi podjęcie realnych działań, a nie tylko dalsze pozostawanie na etapie intencyjnym. Wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wskazał także na konieczność skonsultowania treści porozumienia oraz projektu koncepcyjnego omawianego przedsięwzięcia z konserwatorem zabytków. Starosta szydłowiecki zaproponował także zapis uogólniający kwestie finansowania całego przedsięwzięcia. Ze względu na mnogość formułowanych sugestii do treści zaprezentowanego projektu porozumienia ustalono, iż do 1 lipca bieżącego roku poszczególne instytucje prześlą na adres e-mail SOiRGO propozycje modyfikacji zapisów koncepcji projektu oraz porozumienia lub wręcz nową wersję tych dokumentów. Następnie stowarzyszenie przygotuje wersję ujednoliconą, która zostanie przedłożona drogą elektroniczną uczestnikom potencjalnego partnerstwa wraz z propozycją terminu kolejnego spotkania. Ustalono także, iż na tym etapie obsługę techniczną będzie pełniło Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, a ustalenie lidera partnerstwa  pozostało sprawą otwartą.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY