Krzemień czekoladowy a życiodajna iskra

25 listopada br. w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu odbyło się spotkanie z autorką wydawnictwa „Radom-Wośniki, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim” – dr hab. Elżbietą Małgorzatą Kłosińską – naukowcem z Instytutu Archeologii UMCS. Podczas wykładu były prezentowane wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji projektu pt. ,,Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach, stanowisko 2, pow. radomski, woj. mazowieckie”, prowadzonego w ramach programu MKiDN „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych. Prace archeologiczne wsparł także Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wykładu była rola krzemienia czekoladowego, pochodzącego najprawdopodobniej z regionu Orońska w symbolice pochówku. Przyjmuje się, że krzemień znajdowany w popielnicach był składany zmarłemu jako źródło podtrzymania życiodajnej iskry. Na zakończenie spotkania naukowego odbyła się prezentacja filmu animowanego pt.: „Po śmierci ku słońcu”, którego tematem było zobrazowanie obrzędów pogrzebowych społeczności zamieszkujących w sąsiedztwie dzisiejszej rzeki Mlecznej w epoce brązu. Rysunki Martyny Piasty i muzyka Karoliny Matuszkiewicz przeniosły uczestników w minione czasy. Uczestnicy konferencji otrzymali bezpłatne wydawnictwo, dotyczące zrealizowanych badań archeologicznych.

dav

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY