Powszechna nauka pływania w Orońsku

Dobiega końca kolejna edycja programu powszechnej nauki pływania w Gminie Orońsko, koordynowanego przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsku. W bieżącym roku grupa uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy uczestniczyła w cotygodniowych zajęciach nauki i doskonalenia pływania, prowadzonych przez trenerów Środowiskowo-Lekarskiego WOPR w Radomiu. Ewaluacja efektów nauczania przeprowadzona przez trenerów wskazuje, iż większość uczestników nabyła umiejętności samodzielnego pływania (bez dodatkowych elementów wypornościowych, np. rękawków). Pozwala to na kształtowanie nowych umiejętności w tym wprowadzanie w grupie osób najlepiej pływających  elementów ratownictwa wodnego. Projekt był dofinansowany ze środków Gminy Orońsko. Duże zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem w zajęciach potwierdza celowość realizacji tego typu działań i zachęca stowarzyszenie do podjęcia wyzwania w następnym roku. Jednocześnie liczymy, iż w nowo projektowanym budżecie gminy również znajdą się środki na wsparcie tego ważnego projektu.

btr

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY