Spotkanie z mieszkańcami Gminy

W niedzielę, 14 października 2018 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Wasik odbyła się prezentacja kandydatów do samorządu, wywodzących się ze Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Spotkanie otworzył Sylwester Różycki – prezes stowarzyszenia, który powitał przybyłych gości oraz podziękował p. Włodzimierzowi Górlickiemu za umożliwienie wystawienia list kandydatów do Rady Gminy Orońsko z Komitetu Wyborczego Wyborców „Porozumienie Gospodarcze”. Następnie została przedstawiona przez Jarosława Molendę prezentacja multimedialna, podczas której scharakteryzowano sylwetki kandydatów do Rady Gminy Orońsko oraz kandydata do Rady Powiatu Szydłowieckiego, a także omówiono merytoryczne podstawy decyzji o udziale w wyborach, podjętej przez członków stowarzyszenia.

Wśród kandydatów do Rady Gminy Orońsko znajdują się następujące osoby: Sylwester Różycki (Orońsko), Katarzyna Taras (Orońsko), Maria Deja (Łaziska), Cezary Wanko (Wałsnów), Zbigniew Frankiewicz (Helenów). Natomiast do Rady Powiatu Szydłowieckiego kandyduje Jarosław Molenda (Orońsko). Podczas prezentacji podkreślano fakt, iż w wyborach biorą udział wyłącznie osoby, które należą do stowarzyszenia lub ściśle z nim współpracują, tym samym zgłoszono jedynie kandydatów w pięciu okręgach wyborczych na piętnaście wyznaczonych w Gminie Orońsko. Zwrócono również szczególną uwagę na wykształcenie i dotychczasową aktywność zawodową kandydatów.

Dalsza część prezentacji obejmowała omówienie kompetencji merytorycznych, pozwalających na efektywną działalność w samorządzie. Omówiono więc doświadczenie członków stowarzyszenia, zdobyte podczas dziesięcioletniej działalności tej organizacji pozarządowej, a w szczególności w zakresie: organizowania zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, podwyższania jakości edukacji, promowania krzemienia czekoladowego jako dziedzictwa historycznego regionu, organizowania dużych imprez ponadregionalnych, promowania wysokiej kultury, przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia działań prosenioralnych. Podczas prezentacji działań związanych z osobami niepełnosprawnymi swoją wypowiedź dołączyła Katarzyna Taras – niepełnosprawna kandydatka do Rady Gminy, która wykorzystała syntezator mowy do odtworzenia przygotowanej na komputerze wypowiedzi, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród zgromadzonych i podziw dla jej wysiłków w pokonywaniu swojej niepełnosprawności.

Wśród podnoszonych argumentów pokazujących kompetencje kandydatów znalazły się także umiejętności współpracy z innymi organizacjami, a także umiejętności w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu Województwa Mazowieckiego, które były przeznaczane na dofinansowanie działań zrealizowanych przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Na zakończenie prezentacji wskazano obszary, które warto modyfikować, a kandydaci do samorządu, wywodzący się ze stowarzyszenia, posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, tym samym mogą wnieść konstruktywny wkład w rozwiązywanie realnych problemów mieszkańców gminy. Po prezentacji był także czas na debatę, zadawanie pytań oraz dyskusję o potrzebach społecznych, które są identyfikowane w Gminie Orońsko przez mieszkańców.

Prezentacja SOiRGO

 

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY