Spotkanie Klubu Seniora

Podczas sobotniego spotkania Klubu Seniora, w Szkole Podstawowej w Guzowie (gm. Orońsko), gościł prezes Środowiskowo-lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – pan Andrzej Grabkowski. Przedstawił on prelekcję dotyczącą wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, koncentrując się w szczególności na wpływie środowiska wodnego na organizm ludzki. W swojej prezentacji multimedialnej pokazywał m.in. zdjęcia z zajęć prowadzonych z seniorami, a także osobami chorymi na stwardnienie rozsiane i jednocześnie zachęcał zgromadzonych seniorów do udziału w zajęciach na pływalni, które oferuje Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko w ramach współrealizowanego projektu, dofinansowanego z rządowego programu ASOS. Oferta zajęć na pływalni znalazła duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania Klubu Seniora, czego dowodem jest błyskawicznie zapełniona lista uczestników proponowanych zajęć, które zostaną uruchomione w maju bieżącego roku. W dalszej części spotkania założenia projektu i charakterystykę poszczególnych działań omówił Zbigniew Stanik z SOiRGO. Wśród planowanych przedsięwzięć znajdują się m.in. spotkania integracyjne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, wyjazdy do teatru, czy też prelekcje tematyczne. Wymienione działania również cieszyły się dużym zainteresowaniem zebranych osób.

Galeria

 

PARTNERZY


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY