Projektowe spotkanie seniorów

W dniu 1 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie seniorów, biorących udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko pt.: „Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących obszary wiejskie Południowego Mazowsza”. Zadanie to jest w całości sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego i obejmuje m.in. organizację następujących działań: wycieczki autokarowe i rowerowe, prelekcje tematyczne oraz warsztaty ceramiczne, wyjazd na baseny termalne, wyjazd do teatru. Podczas tego spotkania została przedstawiona prezentacja dotycząca wykorzystania substancji chemicznych w żywności. Prelegentka przedstawiła klasyfikację dodatków do żywności wg. Katalogu zawartego w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr  1333/2008 z dn. 16 grudnia 2008 r. i omówiła istotę oznakowania za pomocą symboli „E”, scharakteryzowała dodatki pochodzenia naturalnego oraz dodatki sztuczne, ze szczególnym omówieniem substancji konserwujących i barwnikowych w tym tzw. szóstki z Southampton, czyli barwników niebezpiecznych (np. E102 – tartrazyna, E104 – żółcień chinolinowa). Licznie zgromadzeni uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, a po jej zakończeniu zadawali wiele pytań oraz rozwinęli ciekawą dyskusję.

Galeria

 

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY