Wizyta studyjna w Płocku

10 czerwca 2021 roku odbyła się wizyta studyjna w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej działających na Mazowszu. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z funkcjonowaniem organizacji aktywizujących seniorów, a także modelami współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami ekonomii społecznej a jednostkami samorządu terytorialnego. W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, działających na terenie województwa mazowieckiego. Wśród uczestników można wymienić: Burmistrza Zwolenia – p. Arkadiusza Sulimę i jego zastępcę p. Grzegorza Molendowskiego,  dyrektora MOPS w Pionkach p. Jolantę Michajluk wraz z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Kultury p. Marcinem Góralskim, przedstawiciela GOPS w Wolanowie – p. Judytę Piwońską, przedstawicielki PCPR w Radomiu – p. Agnieszkę Wólczyńską i Joannę Jankowską, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym  prezesa Stowarzyszenia Zielona Akcja z Radomia – p. Jarosława Staniszewskiego, przedstawiciela spółdzielni socjalnej „Pierot&Róża” z Gąsaw Rządowych – p. Beatę Domaszewicz, czy też prezeskę Stowarzyszenia „Mosty do zatrudnienia” z Radomia. Partnerstwo szydłowieckie reprezentował  także Sylwester Różycki – prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko (organizacji liderującej partnerstwu w powiecie szydłowieckim), a także p. Magdalena Piątkowska – przedstawiciel GOPS w Orońsku i p. Anna Muszyńska – opiekun w Klubie Senior+, funkcjonującym w Orońsku.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego gościli w Centrum Aktywności Seniora w Mławie z jego oddziałami  w Płocku – czyli przedsiębiorstwami społecznymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS. W ramach wizyty odwiedzono:

  • Oddział przedsiębiorstwa prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS w Mławie ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława
  • Restaurację ,, Gary Babci Krysi” prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS zlokalizowaną na terenie Parku Miejskiego w Mławie
  • Restaurację ,, Gary Babci Krysi” prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS w Płocku na ul. Obrońców Płocka 1920
  • Centrum Aktywności Seniora w Płocku, ulica Otolińska 6
  • Restauracja „Płocki Salonik Babci Krysi: (Płock ul. Stary Rynek 27) Stare Miasto w Płocku

Podczas wizyty zapoznano się z głównymi obszarami działalności organizacji, modelem współpracy z samorządem oraz sposobami promowania organizacji np. poprzez maskotkę z zastrzeżonym wzornictwem jakim jest Skrzat Helpik (ciekawostką jest symbolika tej maskotki, tj. brak oczu Helpików symbolizuje bezinteresowne niesienie pomocy osobom potrzebującym). Stowarzyszenie zatrudnia na obecną chwilę 62 osoby w większości są to osoby powyżej 55 roku życia, a zrzesza łącznie  ponad 5,5 tys. członków. Kluczową działalnością Stowarzyszenia jest gastronomia w sieci restauracji „Gary Babci Krysi”, serwujących domowe potrawy. Idea przygotowywania posiłków pojawiła się na samym początku działalności stowarzyszenia i była skierowana dla wolontariuszy biorących udział w wykonywaniu maskotek. Nazwa ,,Gary Babci Krysi” jest powiązana z wolontariuszką która jako pierwsza przygotowywała posiłki. Dziś oferta jest szeroka a obsługa klientów odbywa się również w sposób elektroniczny. Możliwy jest również dowóz do klienta detalicznego jak i obsługa większych wydarzeń i imprez okolicznościowych. Osoby zrzeszone w stowarzyszeniu uiszczają opłatę członkowską w wysokości 10 zł miesięcznie co umożliwia skorzystanie z ulg w wysokości 50% z oferty w restauracjach. Seniorzy otrzymują również paczki okolicznościowe na Święta Bożego Narodzenia czy Święta Wielkiej Nocy w ilości 1000 sztuk. Wolontariusze wykonujący maskotki są zwolnieni z opłaty członkowskiej jak i opłaty za posiłki.  Osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać z darmowego posiłku ,,zawieszony obiad”.

Stowarzyszenie realizuje również program aktywizacyjny skierowany dla seniorów. W ramach konkursu miasta Płock skierowany dla organizacji pozarządowych w Centrum Aktywizacji Seniora w Płocku realizowane są zajęcia aktywizacyjne dla seniorów w niedawno zrewitalizowanym obiekcie. przez miasto. Należy zaznaczyć, iż stowarzyszenie wydaje także kwartalnik „Aktywny Senior” w nakładzie siedmiu tysięcy egzemplarzy.  Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się również z Panem Danielem Urbańskim kierownikiem referatu wsparcia inicjatyw społecznych Urzędu Miasta Płocka, omówiono w dyskusji na czym polega współpraca urzędu między organizacjami pozarządowymi. Przybliżono również w jaki sposób realizowane są zadania własne samorządu przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.  Wizyta studyjna pozwoliła więc na zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie ekonomii społecznej w wykonaniu zarówno organizacji pozarządowych, jak również samorządu terytorialnego i z pewnością będzie stanowiła impuls do efektywnych działań w tym zakresie realizowanych przez inne organizacje, działające na terenie Mazowsza.

Galeria

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY