Generalny Konserwator w Orońsku

W dniu 10 marca 2021 roku w Pałacu Brandta na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyło się spotkanie dotyczące analizy oddziaływania biogazowni, planowanej do uruchomienia w gminie, na zabytki zlokalizowane w Orońsku i okolicach, a w szczególności na XIX wieczny kompleks pałacowo-parkowy oraz najstarsze w Europie kopalnie krzemienia czekoladowego. W spotkaniu wzięła udział prof. nzw. dr hab. Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków i jednocześnie Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gospodarzem był dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej – dr hab. Maciej Aleksandrowicz, a zaproszenie na spotkanie otrzymali: wójt Gminy Orońsko, przedstawiciel Starostwa Powiatowego, kierownik Delegatury w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a także po jednym przedstawicielu Stowarzyszenie Eko Orońsko oraz Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Po spotkaniu roboczym odbył się briefing prasowy, podczas którego wiceminister wskazała, na konieczność dbania o dobro wspólne, szczególnie podczas procedur administracyjnych prowadzonych przez organy samorządowe i zachęcała do podjęcia wysiłków przez administrację samorządową w celu znalezienia innej lokalizacji tej inwestycji, satysfakcjonującej strony postępowania. Wójt Gminy Orońsko podczas briefingu zadeklarował gotowość zaangażowania się w negocjacje z inwestorem. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prasowymi zamieszczonymi w poniższych linkach.

W mediach: 

Radio Plus Radom

Twitter MKiDN

Echo Dnia Radom

Nasz Szydłowiec

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY