Szkolenie „Aktywny i szczęśliwy senior”

W ramach projektu „Aktywny i szczęśliwy senior”, dofinansowanego z funduszy rządowego programu ASOS, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Edukacyjnych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zorganizowano w dniu 23 listopada 2019 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Wasik spotkanie szkoleniowe. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna „Lider – senior – junior”, w której podejmowano następujące zagadnienia: próba zdefiniowania przywództwa, style i teorie przywództwa, liderowanie a realizowanie pomysłów. Punktem wyjścia do rozważań była definicja przywództwa wg. Johna Maxwella, który twierdzi, że przywództwo jest umiejętnością wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, z którymi pracujemy, abyśmy wspólnie osiągali założone cele. Podczas prezentacji omówiono także algorytm generowania pomysłów i przygotowywania ich do realizacji wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania, a także przeprowadzono tzw. „burzę mózgów”, podczas której wygenerowano liczne pomysły do realizacji w przyszłym roku.

Galeria

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY