Portal Mieszkańca Gminy Orońsko

Rada Gminy w Orońsku zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do systematycznego odwiedzania internetowego Portalu Mieszkańca Gminy Orońsko, który został uruchomiony  pod adresem: www.oronsko.esesja.pl

Platforma ta stanowi jeden z modułów wdrożonego systemu informatycznego, pozwalającego zarówno na wypełnienie wymogów ustawowych w zakresie elektronicznej obsługi pracy Rady Gminy, w tym rejestracji audiowizualnej przebiegu sesji, rejestracji głosowań imiennych przeprowadzanych podczas sesji, jak również na lepszą komunikację z mieszkańcami gminy oraz zapewnienie przejrzystości pracy radnych.

Udostępniona mieszkańcom gminy platforma internetowa, pozwoli na bieżąco obserwować działalność radnych Gminy Orońsko, w szczególności ich aktywność w pracach nad poszczególnymi uchwałami, a także profesjonalizm i odpowiedzialność za udzielone im przez wyborców zaufanie, choćby w aspekcie obecności na sesjach (system będzie automatycznie generował roczne zestawienie pracy każdego radnego, zawierające informacje również o spóźnieniach i wcześniejszych wyjściach). Jednym kliknięciem będzie można sprawdzić jakie  interpelacje i  wnioski składał każdy z radnych Radny Gminy w Orońsku. Radni będą także posiadać własny profil, na którym można będzie zapoznać się z jego rysem biograficznym, efektami pracy, w tym z wynikami głosowań imiennych, a także pozwoli na bezpośrednie komunikowanie się z radnym poprzez przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytań, wniosków formalnych, czy też informacji o ważnych sprawach społecznych.

Ponadto, w zakładce ,,Posiedzenia”, dostępnej publicznie, znajdują się informacje o przeprowadzonych i planowanych posiedzeniach Rady Gminy, wraz z pełną dokumentacją ich przebiegu. W przypadku planowanych sesji, opublikowany porządek obrad będzie także uzupełniony o projekty uchwał, które będą procedowane i głosowane na zbliżającej się sesji. Pozwoli to mieszkańcom na bezpośrednie śledzenie stanu realizacji interesujących ich spraw społecznych.

Należy zaznaczyć, iż wdrożony system, którego częścią jest Platforma Mieszkańca Gminy Orońsko, stanowi innowacyjne i bardzo intuicyjne w użytkowaniu narzędzie informatyczne. Można z niego korzystać zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach, czy też smartfonach. Dzięki temu portal e-sesja jest niezależny od systemu operacyjnego i działa na każdym urządzeniu multimedialnym, posiadającym dostęp do Internetu. Radni z Gminy Orońsko będą głosować i pracować podczas posiedzeń nad merytoryczną stroną materiałów za pomocą przekazanych radnym tabletów. Tablety, jak też oprogramowanie do obsługi są odpowiednio dostosowane dla osób z niesprawnością rąk, co było testowane na etapie wyboru systemu przez naszą niepełnosprawną radną, która wydała pozytywną opinię o funkcjonalności systemu. Inną funkcjonalnością możliwą do aktywacji, przydatną osobom niepełnosprawnym z trudnościami wymowy, jest opcja uczestnictwa w dyskusji dzięki modułowi informatycznemu, umożliwiającemu wybór trzech trybów zgłoszeń chęci zabrania głosu, tj. ,,proszę o głos”, ,,advocem” oraz ,,zgłaszam wniosek formalny”. System, wyposażony w kamerę, mikrofony oraz projektor multimedialny pozwala na rejestrowanie i wyświetlanie on‑line wszystkich działań związanych z przebiegiem sesji Rady Gminy, a osoba obsługująca posiedzenie za pomocą systemu generuje automatycznie wyniki głosowań, które będą wyświetlane na bieżąco za pomocą projektora multimedialnego. Ponadto, system umożliwa transmisję on-line obrad wraz z oprawą graficzną prezentującą bieżący punkt obrad z przyjętego porządku sesji, a także wyniki przeprowadzonych głosowań.

Koszt systemu jak i jego funkcjonowania jest zbliżony do programów nieposiadających opisywanych funkcji, a dodatkową zaletą ekonomiczną jest zmniejszenie kosztów obsługi rady Gminy, m.in. poprzez redukcję ilości zużywanego papieru (na przygotowanie dokumentów na jedną sesję zużywano aż cztery ryzy papieru, co jest równoznaczne z zadrukowaniem 2000 kartek), biurowych materiałów eksploatacyjnych, czy też obniżenie kosztów transportu wynikającego z konieczności dostarczenia każdemu radnemu pełnego kompletu materiałów na sesję. Ważnym aspektem redukcji ilości zużywanego papieru jest efekt ekologiczny, związany z minimalizacją ilości powstających odpadów (dostarczone materiały po sesji stają się odpadami, które trzeba utylizować), a także ograniczeniem ilości drzew wycinanych dla celów produkcji papieru. Wdrożony w Gminie Orońsko system informatyczny został wyposażony w licznik, który zlicza zaoszczędzone, przez użytkowników tego narzędzia informatycznego, kartki papieru w ramach przesyłania materiałów niezbędnych do funkcjonowania pracy radnych korzystających z systemu, a następnie przelicza je na uratowane w ten sposób drzewa. Dla zobrazowania skali tego działania przytaczamy wskazania licznika z systemu e-sesja, na dzień wdrożenia programu w Gminie Orońsko, które dowodzą, że zaoszczędzono globalnie 41 379 700 kartek papieru, a poprzez to uratowano 3 448 drzewa.

Prace nad wyborem, zakupem i wdrożeniem systemu informatycznego trwały kilka miesięcy i były prowadzone równolegle z budowaniem nowego statutu Gminy Orońsko, w którym znalazły się także zapisy o elektronicznej dystrybucji materiałów na sesje Rady Gminy.  Tak innowacyjny system informatyczny, posiadający zaprezentowane funkcjonalności został jak dotychczas wdrożony na terenie powiatu szydłowieckiego, jedynie w Gminie Orońsko.

Katarzyna Taras, radna Gminy Orońsko

smartcapture

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY