Osobowość prawna Klubu Seniora

Dotychczasowa grupa seniorów, funkcjonująca od kilku lat przy Szkole Podstawowej w Guzowie sformalizowała swoją działalność, rejestrując stowarzyszenie zwykłe pod nazwą: Stowarzyszenie Emerytów „Wspólna Sprawa”. Prezesem tego stowarzyszenia został Jerzy Minuczyc. Stowarzyszenie liczy 38 członków. W dniu 17 marca 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli tego stowarzyszenia z reprezentantami Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsku, którego celem było nawiązanie formalnej współpracy. Podczas spotkania padły deklaracje wspólnych działań, a prezes Minuczyc przedstawił ambitny plan działalności na lata 2019-2020. W planach zawarł m.in. wyjazdy do teatru i kina, zajęcia ruchowe na pływalni, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia nauki obsługi komputera, a także kontynuację projektu uruchomionego przez SOiRGO, dotyczącego spotkań z ciekawymi ludźmi. Ciekawą propozycją jest rozszerzenie dotychczasowej dokumentacji fotograficznej zebranej przez SOiRGO, dotyczące historii Orońska pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”. Podsumowaniem bardzo rzeczowego spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy stowarzyszeniami.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezbyosp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY