Ekonomia społeczna w powiecie

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, jako lider partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie szydłowieckim, wraz z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizowało pierwsze po długiej przerwie epidemicznej spotkanie dotyczące oceny bieżącej sytuacji w obszarze ekonomii społecznej.Spotkanie, zrealizowane w reżimie sanitarnym, odbyło się 26 lutego 2021 roku w Radomiu w „Różanym Gościncu”, lokalu prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej z Radomia. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele gmin powiatu szydłowieckiego oraz stowarzyszeń działających w obszarze ekonomii społecznej. Ostatecznie w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jedynie Gminy Szydłowiec, Mirów oraz Jastrząb. Natomiast SOiRGO było reprezentowane przez prezesa – Sylwestra Różyckiego, który jednocześnie przewodniczył obradom. Wprowadzeniem do dyskusji były dwie prezentacje, tj.:  ,, Aktualne problemy samorządów gminnych możliwe do zaspokojenia przez podmioty ekonomii społecznej”, którą przedstawił Albert Bobrowski – sekretarz Gminy Jastrząb, a także ,,Ocena potencjalnych zasobów sektora ekonomii społecznej w kontekście stanu bezrobocia w powiecie szydłowieckim”, którą przedstawił Jarosław Basiak – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu. Podczas dyskusji poruszano problem działalności w czasie pandemii, która zahamowała wiele rozwijających się inicjatyw, w tym inicjatywy gastronomicznej Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko oraz inicjatywy turystycznej Gminy Jastrząb. Aktualnie z dużym trudem utrzymuje swoje funkcjonowanie podmiot ekonomii społecznej w Chlewiskach i jest to możliwe jedynie dzięki instrumentom osłonowym, oferowanym przez PUP. Podejmowane są jednak działania w zakresie reaktywizacji sektora ekonomii społecznej, co przekłada się na plany uruchomienia nowej spółdzielni socjalnej w Szydłowcu. Burmistrz Szydłowca zadeklarował wsparcie w organizacji spotkania wójtów i przewodniczących Rad Gmin z terenu powiatu na Zamku w Szydłowcu, którego celem byłoby ponowne przedstawienie idei tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, a także rozpromowanie działalności nowo powstającej spółdzielni socjalnej. Istotnym problemem w dynamicznym rozwoju omawianego sektora jest także brak liderów w lokalnych społecznościach, którzy staliby się lokomotywami rozwoju ekonomii społecznej. Uczestnicy przyznali, iż dobrym pomysłem generowania pomysłów i kreowania liderów jest organizowanie spotkań lokalnych organizacji pozarządowych, w formule forum dyskusyjnego, realizowanej od kilku lat przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY