Szkolenie opiekunów zwierząt domowych

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko wraz ze stowarzyszeniem Kombinat Aktywności Społecznej z Radomia włączyło się w organizację szkoleń i staży dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z powiatu szydłowieckiego, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej”, prowadzonego przez firmę Butterfly Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach realizacji tego działania zrekrutowano 10-osobową grupę, która uczestniczy w szkoleniu „Opiekun zwierząt domowych”, które jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników zarówno schronisk dla zwierząt, tymczasowych punktów przetrzymań, a także na zapotrzebowanie indywidualnych osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji, które posiadają zwierzęta domowe. Należy zaznaczyć, iż opiekun zwierząt domowych jest zawodem znajdującym się w klasyfikacji prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 516403. Uruchomione szkolenie obejmuje zarówno zajęcia wykładowe jak i praktyczne, a ich tematyka dotyczy w szczególności: prawnych aspektów opieki nad zwierzętami, pielęgnowania zwierząt domowych, zasad żywienia, dbania o stan zdrowia, rozróżniania i interpretowania zachowań zwierząt domowych, czynności związanych z zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych i behawioralnych zwierząt, komunikowania się ze zwierzętami domowymi, a także podstaw szkolenia psów. Uczestnicy kursu otrzymują stypendium szkoleniowe, a część z tych osób wykazująca największe zaangażowanie ma szanse na płatne staże. Zajęcia są prowadzone w formie hybrydowej, z wykorzystaniem platform edukacyjnych do nauki zdalnej. Projekt ten oprócz szkolenia i staży obejmuje także konsultacje indywidualne uczestników, w tym  z psychologiem i doradcą zawodowym.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY