Eksperymenty z fotografią otworkową

W ramach realizacji staży w projekcie „Młodzi gotowi do działania” jednym z zadań wolontariuszy było zapoznanie się z techniką solarigrafii oraz przygotowanie i umieszczenie w plenerze aparatów otworkowych. Wykonano je z puszek po napojach, w których umieszczono czarno-biały papier światłoczuły i zabezpieczono przed dostaniem się do wnętrza wody. W bocznej ścianie puszki wykonano igłą mały otwór, przez który przedostawały się promienie słoneczne, padając na umieszczony papier fotograficzny. Wszelkie prace z papierem światłoczułym wykonywano w pomieszczeniu wyposażonym w czerwone oświetlenie. Tak przygotowane, najprostsze aparaty fotograficzne, zamontowano w marcu na pniach drzew, budowlach i innych konstrukcjach znajdujących się na terenie Parku CRP w Orońsku. Po dziewięciu miesiącach zdemontowano puszki, a znajdujące się wewnątrz naświetlone papiery fotograficzne zeskanowano oraz dokonano niezbędnej obróbki cyfrowej zarejestrowanych obrazów. Obróbka ta polegała na inwersji kolorów, zwiększeniu kontrastu oraz obróceniu obrazów. Analiza uzyskanych obrazów oraz skonfrontowanie z miejscem montażu puszek pozwoliło na zdobycie pierwszych doświadczeń, a także zidentyfikowanie popełnionych błędów. W większości przypadków udało się uzyskać zamierzony efekt solarigrafii związany z długością dnia, podczas wielomiesięcznego naświetlania, co obserwuje się w postaci jasnych smug zarejestrowanych na papierze światłoczułym. Mamy nadzieję, iż po unormowaniu się sytuacji epidemicznej będzie możliwość kontynuacji prac, a chętnych osób do udziału w tego typu warsztatach będzie znacznie więcej niż dotychczas. Wybrane efekty przeprowadzonych eksperymentów zamieszczamy poniżej.

Galeria

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY