Projekt solarigraficzny

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy orońsko uruchomiło w marcu bieżącego roku projekt mający na celu wykonanie prac fotograficznych techniką solarigrafii. Projekt ten był rozpoczęty w marcu bieżącego roku, w ramach prowadzonych w stowarzyszeniu staży, dofinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej. Wówczas przygotowano odpowiednie aparaty otworkowe, zaopatrzone a papier światłoczuły i w porozumieniu z dyrekcją Centrum Rzeźby Polskiej umieszczono je na terenie parku w Orońsku. Po dziewięciu miesiącach naświetlania w listopadzie zdejmowano zamontowane puszki typu camera obscura. Ze względu na epidemię koronawirusa SARS-COV2 zamontowane puszki zdejmowali członkowie Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsku bez udziału wolontariuszy zaangażowanych w projekt. Technika negatywowa solarigrafii polega na uzyskaniu zdjęć z wyraźnymi śladami tzw. wędrówki Słońca na nieboskłonie. Materiałem światłoczułym umieszczonym wewnątrz aparatu jest czarno-biały papier fotograficzny zawierający sole srebra, który pod wpływem długotrwałej ekspozycji ciemnieje dając obraz negatywowy. Zjawisko ciemnienia soli srebra pod wpływem światła było znane na długo przed wynalezieniem fotografii w 1839 roku. Tak uzyskany negatyw może być zreprodukowany cyfrowo i odwrócony na pozytyw w programie graficznym. Metoda ta daje możliwość stosowania bardzo długich czasów naświetlania (rzędu kilku, kilkunastu miesięcy a nawet lat). Efekty zrealizowanego eksperymentu będziemy Państwu prezentować na naszej stronie internetowej.

 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY