Zajęcia na pływalni dla seniorów

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko realizuje od lipca bieżącego roku projekt pod nazwą: „Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie Mazowsza”, który został dofinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Jednym z wielu modułów tematycznych wymienionego programu są zajęcia ruchowe na pływalni. W wyniku realizacji projektu seniorzy z terenu Gminy Orońsko biorą systematyczny udział w bezpłatnych zajęciach, organizowanych raz w tygodniu na pływalni Delfin w Radomiu, na które instruktorzy Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przygotowali dedykowany harmonogram ćwiczeń, obejmujących gimnastykę w wodzie z elementami nauki pływania.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY