Stowarzyszenie Kapela Bursów

W Gminie Orońsko powstało nowe stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Kapela Bursów”. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze Starosty Szydłowieckiego pod numerem ON.512.4.2020, a jego prezesem jest Jacek Bursa. Celami działalności tego stowarzyszenia są w szczególności: edukacja kulturalna społeczeństwa, kultywowanie muzyki ludowej regionu, poprawa jakości życia społeczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, a także promowanie Gminy Orońsko i Powiatu Szydłowieckiego. W celu osiągnięcia założonych celów stowarzyszenie będzie podejmować szereg działań, a w szczególności: organizację pikników kulturalnych i innych akcji edukacyjnych i szkoleniowych, prowadzenie działań popularyzacyjnych muzykę i kulturę ludową, organizację zajęć tanecznych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych.

Fot. Piotr Czyż 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY