Wystartował projekt senioralny

Korzystając z gościnności druhów z OSP w Orońsku, którzy udostępnili świetlicę w remizie, zorganizowano w dniu 18 lipca 2020 roku spotkanie inaugurujące nowy projekt skierowany do seniorów, który został pozyskany na drodze konkursowej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Projekt pt.: „„Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie Mazowsza” został dofinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) ze środków marszałkowskich. Celem projektu jest realizacja działań pozwalających na podjęcie lub zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji. Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów pośrednich takich jak: poprawa aktywności fizycznej uczestników projektu poprzez organizację zajęć ruchowych, tj. zajęcia na pływalni, a także integrację wewnątrz i międzypokoleniową poprzez udział w wycieczce na Podkarpacie oraz podwyższenie wiedzy i umiejętności seniorów podczas prelekcji i warsztatów. Ważnym elementem projektu jest zaangażowanie seniorów w realizację poszczególnych działań w tym np. zaangażowanie w stworzenie zespołu muzyczno-wokalnego.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY