Pieniądze na drogi w Gminie Orońsko

Bardzo intensywne starania aktualnych władz powiatowych oraz gminnych zostały zwieńczone pozyskaniem środków finansowych na remonty dróg na terenie Gminy Orońsko. W szczególności zostanie wyremontowana droga powiatowa w miejscowości Tomaszów (na trasie Orońsko-Ruda Wielka), której stan techniczny od wielu lat wymagał pilnej interwencji. Na remont tej drogi Rada Gminy w Orońsku przeznaczyła w budżecie 150 tys. zł, a pozostałe środki  w kwocie ponad 1,1 mln zł. pochodzą z budżetu Marszałka Mazowsza oraz 850 tys. zł z budżetu Starostwa Szydłowieckiego. Należy zaznaczyć, iż skuteczne przygotowanie wniosków i pozyskanie środków finansowych przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu było możliwe dzięki wykonaniu w ubiegłym roku dokumentacji projektowej, a pieniądze na ten cel zostały uwzględnione w budżecie Powiatu Szydłowieckiego, o co wnioskował przewodniczący Rady Powiatu. Aktualnie Starostwo, które zarządza drogą, ogłosiło przetarg na wykonanie prac remontowych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oprócz kompleksowego remontu nawierzchni drogi wraz z niezbędnym poszerzeniem podbudowy i warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi obejmuje również: wykonanie ciągu pieszego wraz z dojściem do furtek, wykonanie zjazdów do każdej posesji i wymianę dotychczasowej nawierzchni indywidualnych zjazdów z betonowej  lub kruszywowej na nawierzchnie z kostki brukowej. Całość zadania podzielono w SIWZ na trzy etapy, a ostateczny termin realizacji całej inwestycji zaplanowano na 30 czerwca 2022 roku. Starostwo otrzymało także wsparcie finansowe z budżetu marszałkowskiego na remont innej drogi na terenie naszej gminy, tj. drogi w miejscowości Guzów na trasie Wolanów-Orońsko. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 100 tys. zł. Natomiast Gmina Orońsko również z budżetu Marszałka Mazowsza otrzymała wsparcie w kwocie 45 tys. zł na remont drogi w miejscowości Bąków.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY