Zdalne obrady Rady Gminy w Orońsku

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Orońsko odbyła się w sposób on-line przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy internetowej „e-sesja”, wdrożonej w naszej gminie w ubiegłym roku. Obsługa zdalnych obrad jest jednym z wielu modułów tej platformy, którą niektórzy mieszkańcy znają m.in. z odwiedzin w module „Portalu Mieszkańca”.Było to pierwsze posiedzenie Rady Gminy, które przeprowadzono w sposób zdalny, co było możłiwe po dokonaniu niezbędnych zmian w statucie Gminy. W obradach zdalnych wzięło udział czternastu radnych, a przyjęty porządek obrad obejmował w głównej mierze debatę nad uchwałami minimalizującymi negatywne skutki pandemii choroby COVID-19. Radni podjęli jednogłośnie uchwały w zakresie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości, tj.: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Projekty proponowanych rozwiązań objaśniała skarbnik Gminy Orońsko – Diana Czubak, co zrealizowano w postaci videokonferencji z możłiwością bezpośredniego zadawania pytań przez radnych. Ważnym punktem w obradach było również podjęcie uchwały powołującej doraźną komisję statutową, w celu opracowania statutów dla sołectw i określenia w drodze uchwały sposobu prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia nowych statutów. Projekt uchwały przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy – Sylwester Różycki. Zdalna formuła pracy jest także wykorzystywana podczas prac komisji stałych Rady Gminy. Ekstremalna sytuacja epidemiologiczna kraju pokazała, że zakupiony blisko rok temu i wdrożony system jest efektywnym narzędziem informatycznym umożliwiającym łatwy i szybki dostęp do materiałów z każdego urządzenia mobilnego (laptop, tablet, smartfon) i niwelujący zbędny transport materiałów w postaci papierowej do rąk własnych radnych. Bardzo przejrzysta i intuicyjna obsługa oprogramowania wpłynęła na szybką adaptację radnych do nowych warunków pracy. Wszelkie informacje związane z pracą Rady Gminy zarówno w trybie konwencjonalnym, jak też pracy zdalnej są dostępne na „Portalu Mieszkańca” (http://oronsko.esesja.pl). Tym samym w łatwy sposób każdy może dowiedzieć się o nadchodzących i przeprowadzonych posiedzeniach, ma możliwość zapoznania się z załączonymi materiałami, sposobie głosowania, a także z frekwencją radnych podczas posiedzeń komisji i sesji, co pokazuje wywiązywanie się radnych z powierzonego przez społeczeństwo mandatu. Zapraszamy do śledzenia pracy Rady Gminy w Orońsku, a materiały z ostatniej XXIII Sesji Nadzwyczajnej Radny Gminy w Orońsku można znaleźć na portalu mieszkańca, pod adresem http://oronsko.esesja.pl/posiedzenie/1eef7657-c31a-4

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY