Komputery dla szkoły w Orońsku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku im. J. Brandta została doposażona w dwanaście laptopów, zakupionych przez Gminę Orońsko ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Unii Europejskiej. Zakup wymienionego sprzętu był możłiwy dzięki realizacji grantu pt.: „Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Orońsko”, który został pozyskany przez konsorcjum Gminy Orońsko oraz Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsku, jako moduł dużego projektu pn.: „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”. W ramach grantu przeszkolono także 120 mieszkańców gminy w zakresie wykorzystania internetu, a w szczególności narzędzi pozwalających na zdalne załatwienie spraw urzędowych. Oficjale przeakazanie komputerów odbyło się 2 marca 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Orońsku. Dokumenty ze strony Gminy podpisał zastępca wójta Dariusz Tomczyk, w obecności prezesa SOiRGO i jednocześnie przewodniczącego Rady Gminy – Sylwestra Różyckiego, a ze strony szkoły dyrektor – Beata Prokop-Gos. Zakupione komputery stanowią istotne uzupełnienie zasobów sprzętowych szkoły, co pozwoli na podwyższenie jakości pracy dydaktycznej nauczycieli, a także ułatwi obsługę aktualnie wdrażanego w szkole elektronicznego dziennika lekcyjnego.

Galeria

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY