Szkolenie przewodników turystyki

W ramach rozwoju i promocji turystyki na terenie Orońska i okolic Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko gościło grupę dziesięciu studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, którzy biorą udział w specjalistycznym szkoleniu, pozwalającym na uzyskanie kwalifikacji przewodnika turystyki regionu Mazowsza. Wizyta studyjna została zorganizowana w dniu 15 grudnia 2019 roku w Orońsku i była częścią dwudniowych zajęć realizowanych na terenie powiatu szydłowieckiego. Opiekunem grupy studentów była p. Jadwiga Budzyńska, reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej z Radomia. Podczas wizyty w Orońsku uczestnicy zwiedzili Pałac Brandta, w którym o jego historii i właścicielach dóbr opowiadał pracownik Centrum Rzeźby Polskiej. Następnie w Cafe Art odbyło się seminarium, podczas którego przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko przedstawili prezentację multimedialną, która obejmowała następujące zagadnienia: charakterystykę lokalizacji Orońska, omówienie szlaków turystycznych przebiegających przez Orońsko i wytyczonych w ramach projektu zrealizowanego przez SOiRGO, a także LGD „Razem na Piaskowcu”, prezentację najciekawszych atrakcji turystycznych Orońska i okolic (plik z prezentacją załączono poniżej). W szczególności omówiono zespół pałacowo-parkowy, najstarsze w Europie kopalnie krzemienia czekoladowego, przypomniano o XVII-wiecznym Rokoszu Zebrzydowskiego i bitwie pod Guzowem, a także zaprezentowano Dąb Czwartak – najcenniejszy ok. 400-letni zabytek przyrody ożywionej, znajdujący się na terenie gminy. Przywołano także wybrane atrakcje regionu, w tym zlokalizowane w Szydłowcu (Zamek, Muzeum Instrumentów Ludowych, Ratusz, kościół św. Zygmunta), a także w Chlewiskach (huta żelaza, kolekcje zabytkowych samochodów, w szczególności prototypów aut wyprodukowanych w Polsce). Przedstawiono także możliwości wykorzystania informacji turystycznych znajdujących się na portalach internetowych, w tym na stronie www.mazowsze.szlaki.pttk.pl  oraz na stronie internetowej stowarzyszenia, zawierającej m.in. opcję wirtualnego spaceru po Orońsku. W seminarium uczestniczył sekretarz Gminy Orońsko, a  także przedstawiciele innych stowarzyszeń z terenu Orońska, w tym Stowarzyszenia Emerytów „Wspólna Sprawa” i Koła Gospodyń Wiejskich z Tomaszowa. Po prezentacji wywiązała się ciekawa dyskusja, podczas której zidentyfikowano główne obszary doskonalenia sposobów promocji lokalnych atrakcji. Na zakończenie seminarium każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów, w skład którego wchodził m.in. atlas turystyczny Ziemi Odrowążów, publikacja promująca walory Orońska pt.: „Orońsko piórkiem malowane”, a także mapa turystyczna szlaków rowerowych. Ponadto, każdy uczestnik spotkania mógł własnoręcznie wybić monetę pamiątkową o nominale jednego czwartaka.

Walory turystyczne Orońska i okolic – prezentacja

Galeria

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY